Yritys maksaa liiketoiminnastaan veroa. Yrityksen ennakkovero määräytyy edellisen vuoden veroilmoituksen perusteella tuloksen mukaan.


Ennakkovero maksetaan OmaVero -palvelussa joka kuukauden 23. päivä. Ennakoihin kannattaa hakea muutosta OmaVero -palvelussa, jos tiedät liiketoimintasi tulevan kasvamaan tai pienemään. Jos maksat liian vähän veroa niin maksat jäännösveroa eli "mätkyt" tai jos maksat liikaa tulee palautusta.