Yritys voi joutua tilanteeseen, että kassavarat eivät riitä laskujen maksuun ja ajaudutaan "kassakriisiin". Poikkeustilanne vaatii nopeita toimia, jotta menoja saadaan nopeasti pienennettyä ja kassaan kaikki yritykselle kuuluvat rahat. Lisäksi osakeyhtiössä on syytä noudattaa huolellista hallintoa.


Kassakriisissä kannattaa toimia seuraavasti:

 • Täytä Yritystulkin YT23 Kassabudjetti
 • Tarkista omat saatavasi ja käynnistä perintätoimet.
 • Neuvottelemalla vakavaraisimpien asiakkaitesi kanssa voivat he maksaa laskusi vaikka heti.
 • Voidaanko saada nopeasti lisää myyntiä esim. lahjakortit, kotiinkuljetus?
 • Tavarantoimittajilta on mahdollista saada lisää maksuaikaa neuvottelemalla.
 • Ota yhteys rahoittajiisi, joiden kanssa sovitaan lainanlyhennysten siirroista, koron tilapäisestä alentamisesta, limiittirajan nostosta tms. toimenpiteistä kassavarojen määrän lisäämiseksi. Aikanaan tehtyyn pyyntöön suhtaudutaan myönteisesti, mutta rahoittajan karhukirjeen jälkeen neuvottelut ovat vaikeat.
 • Vältä ison lisälainan ottamista, vaikeuksia luultavasti tulee myöhemmin.
 • Hae ennakkoveron määrää pienemmäksi OmaVerossa.
 • Palkat on pyrittävä maksamaan kaikissa tilanteissa, koska vaarana on parhaiden työntekijöiden menettäminen.
 • Henkilöstön lomauttamistarpeet puntaroitava, sillä vähentäminen on kalliimpi tapa lomapalkkojen ja irtisanomisajan palkkojen maksamisen vuoksi. Lomautus voidaan toteuttaa työehtosopimuksesta riippuen normaalisti kahdessa viikossa.
 • Voidaanko yrityksen omistamia koneita, laitteita, ajoneuvoja siirtää rahoitusyhtiölle?
 • Voidaanko omistamat toimitilat myydä ja jäädä vuokralle?
 • Voidaanko vuokratoimitiloista vaihtaa halvempiin?
 • Tarkista, onko jokin avustus vielä hakematta maksuun tai miten se saadaan maksatuskelpoiseksi.

Maksuvaikeudet osakeyhtiössä
Yhtiön ajauduttua maksuvaikeuksiin on yhtiön hallinnossa syytä noudattaa erityistä huolellisuutta. Jos päädytään konkurssiin tai yrityssaneeraukseen, voidaan yhtiön hallitusta syyttää huolimattomuudesta ja heiltä voidaan vaatia korvauksia. Ongelmien välttämiseksi kannattaa hallituksen kokouksia pitää usein ja mieluiten säännöllisin väliajoin. Hallituksen pöytäkirjaan on syytä merkitä ainakin seuraavia asioita:

 • Yrityksen maksamattomat verot, työnantajamaksujen tilitykset, eläkemaksut yms. Pöytäkirjaan merkitään syy, miksi maksut ovat jääneet maksamatta. Jos maksut on jätetty huolimattomasti maksamatta, voidaan summa periä hallitukselta.
 • Omistajille maksetut suoritukset palkat pois lukien ja millä perusteella maksut on suoritettu. Jos omistajille on maksettu etuoikeutetusti, voidaan maksut joutua palauttamaan yhtiölle.
 • Tehdyt työ-, alihankinta-, edustus- yms. yritykselle velvoitteita tuottavat sopimukset ja niiden pääasiallinen sisältö.
 • Yhtiön omaisuuden myynti. Ainakin seuraavista tapauksista on tullut ongelmia ja kauppojen purkamisia: yhtiön omaisuuden myynti alle käyvän arvon, myynti lähipiirille, myynti yksittäiselle velkojalle tai kauppahintaa on kuitattu velkaa pienentämällä/poistamalla. Osakeyhtiölaki: Liiketapahtuma, joka vähentää yhtiön varoja tai lisää sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta, on laitonta varojen jakoa.

Osakeyhtiölaki: Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua

Koronapoikkeus yritysten välisessä perintäkuluissa
Perintälakiin on tehty väliaikainen muutos perintäkulujen kohtuullistamisesta yritysten välisessä perinnässä. Voimassa 30.6.21 saakka, jatkoa valmistellaan.

Maksuhäiriömerkintöjen poistumisajat

 1. Konkurssia koskevat tiedot viiden vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta.
 2. Velkajärjestelytiedot ja kuulutustiedot kuukauden kuluessa siitä, kun niitä vastaavat merkinnät on poistettu viranomaisrekisteristä.
 3. Ulosottoa koskevat tiedot heti, jos ulosottoperuste on kumottu tai ulosotto on muutoin todettu aiheettomaksi.
 4. Suppeaa ulosottoa koskevat tiedot heti, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon siitä, että velallinen on maksanut sen velan, jota perittiin suppeassa ulosotossa.
 5. Velkojan ilmoittamaa maksuhäiriötä ja velallisen tunnustamaa maksuhäiriötä (esim. tratta) koskevat tiedot kolmen vuoden kuluessa siitä, kun tieto on talletettu rekisteriin.
 6. Viranomaisen toteamat maksuhäiriötiedot (esim. maksamismääräys) ja ulosottotiedot viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun tieto on talletettu rekisteriin.
 7. Saneerauksen päättymisessä 1 - 4 kuukautta riippuen päättymissyystä. Mikäli Yrityssaneerausohjelma on rauennut, koska yritys ei ole noudattanut yrityssaneerausohjelmaa, näkyy merkintä 3 vuotta + 1 kuukausi.