Yritystoiminnan riskejä voidaan merkittävästi vähentää vakuuttamalla. Kuluttajakaupassa on tärkeää varautua kuluttajasuojalain korvausvelvollisuuksiin asianmukaisin vakuutuksin ja valmistavien yritysten kannattaa ottaa keskeytysvakuutus.

Omaisuusvakuutukset

Omaisuusvakuutukset kattavat kiinteistölle aiheutuneita esinevahinkoja, kuten esimerkiksi palosta, vesijohtovuodosta ja kiinteistön koneiden ja laitteiden rikkoutumisesta aiheutuneita vahinkoja. Palovakuutuksen maksun suuruus on n. 0,3 % vakuutusarvosta. Konerikkovakuutukset ovat tapauskohtaisia ja tärkeitä ottaa silloin, kun oma toiminta on riippuvainen tietyn koneen tai alihankkijan/yhteistyökumppanin koneesta tai toiminnasta.

Keskeytysvakuutukset

Keskeytysvakuutuksella voidaan turvata vahingon tapahduttua yrityksen toiminnalle aiheutuneita kuluja. Vakuutusmääräksi voidaan valita esim. liikevaihto, myyntikate, myyntikate ja muuttuvat palkat, keskeytysvakuutuskate, ylimääräiset kulut, vuokratulot tai muu sovittu määrä.

Keskeytysvakuutuksesta voidaan korvata

  • Esinevahingosta yritykselle aiheutuneita kuluja (omaisuuskeskeytysvakuutus)
  • Esinevahingosta alihankkijalle tai tavarantoimittajalle (riippuvuuskeskeytysvahinko)
  • Vahingon vuoksi menetettyä myyntikatetta, joka voi kohdata myös avainhenkilöitä (tapaturmakeskeytysvakuutus)

Jos tuotanto keskeytyy kokonaan eikä valmistusta voida siirtää alihankintaan, tulee keskeytysvakuutuksen maksaa vähintään 2 vuoden menetetty myyntikate. Ensimmäinen vuosi menee vahinkojen korjaamiseen ja toinen vuosi menetettyjen asiakkaiden takaisinsaamiseen.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutukset kattavat sitä korvausvelvollisuutta, joka yritykselle lain mukaan voi aiheutua sen toimialaan kuuluvasta toiminnasta tai sen valmistaman tai maahantuoman tuotteen turvallisuuspuutteista. Joitakin erityistoimialoja, esimerkiksi konsultointia ja huolintaa, varten on oma erillinen vastuuvakuutus. Myös toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuta varten on oma vakuutus.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutetulle lakimiehen käytöstä riita- ja rikosasioissa sekä riitaisissa hakemusasioissa aiheutuneet asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, kun asia liittyy vakuutettuun toimintaan - tai ajoneuvokaskolla vakuutetun moottoriajoneuvon käyttöön liikenteessä.

Kuljetusvakuutus

Kuljetusvakuutus korvaa kuljetusketjussa olevan tavaran vahingoittumisia. Kuljettajilla on omat vastuuvakuutuksensa, mutta niistä korvattavat summat voivat olla paljon tuotteen todellista arvoa pienempiä.

Hintaesimerkkejä yrityksen vakuutusmaksuista

Yrityksen vakuutukset ovat vapaaehtoisia ellei tuotantovälineitä ole hankittu ulkopuolisella rahoituksella. Tällöin rahoittaja edellyttää ainakin rahoituskohteen palovakuuttamista. Käytännössä yrityksen tulee hankkia vähintään vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Muita tarpeellisia vakuutuksia ovat omaisuusvakuutus, keskeytysvakuutus sekä konerikko- ja kuljetusvakuutus. Vakuutuksen hintaan vaikuttaa yrityksen toimiala ja toiminnan laajuus. Esimerkiksi kampaamotoiminnan riski on matala verrattuna rakentamiseen.

Hintaesimerkkejä vakuutuspaketista, johon sisältyvät omaisuus-, vastuu-, oikeusturva- ja keskeytysvakuutukset, kun yrityksen liikevaihto on 75 000 €.

  • Kampaamo- ja kauneudenhoito alkaen 200 €
  • Verkkokaupat alkaen 300 €
  • Kodinkoneiden korjaus alkaen 400 €
  • Rakennus- ja asennustyöt alkaen 600 €