Seuraavia lakisääteisiä pakollisia vakuutuksia maksetaan samanaikaisesti. Toimivalla yrityksellä vakuutuslasku saapuu vuoden alussa.

Ryhmähenkivakuutus

Työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksen ovat velvolliset ottamaan ne työnantajat, joiden toimialaa koskevassa yleissitovassa työehtosopimuksessa on tästä määräys. Vakuutusmaksu on kaikissa vakuutusyhtiöissä samansuuruinen, koska kysymyksessä on lakisääteinen vakuutus (n. 0,06 - 0,08 % palkoista).

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus turvaa työntekijät työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Suuruus vaihtelee toimialan mukaan riippuen tapaturma-alttiudesta välillä 0,4 - 8 % palkkasummasta. Keskimääräinen tapaturmavakuutus on n. 0,7 % palkasta. Kalleimmat maksut ovat tapaturmaherkillä aloilla esim. rakentaminen, kuljetusala, metallituotteiden valmistus. Halvimmat vakuutukset ovat toimistotyöntekijöillä. Vakuutusmaksun suuruus vaihtelee vakuutusyhtiöittäin.

Työttömyysvakuutus (TVR-maksu)

Työttömyysvakuutusmaksun on velvollinen maksamaan jokainen työnantaja, jonka on vakuutettava työntekijänsä tapaturmavakuutuslain mukaan. Työttömyysvakuutusmaksut muodostuvat kahdesta osasta (työnantajan ja työntekijän maksuosuus), jotka kummatkin työnantaja tilittää Työttomyysvakuutusrahastolle. Yrittäjän perheenjäsenelleen maksamasta palkasta maksettava työttömyysvakuutusmaksu riippuu yrittäjän asemasta yrityksessä. Maksettavan maksun voit tarkistaa seuraavasta linkistä www.tyollisyysrahasto.fi/tyottomyysvakuusmaksut....

Työttömyysvakuutusmaksut 2021

  • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,5 %
  • Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,4 %
  • Osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 0,65 % (johtava asema, omistaa 15 - 30 % yrityksestä/äänivallasta)
  • YEL-yrittäjästä ei tarvitse maksaa työttömyysvakuutusmaksua

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu työntekijästä, joka on sairausvakuutuslain mukaan Suomessa vakuutettu. Vuonna 2021 sairausvakuutusmaksu on kaikilla työnantajilla 1,53 % maksettavista palkoista. Sairausvakuutusmaksua ei tarvitse maksaa alle 16-vuotiaasta eikä 68 vuotta täyttäneestä työntekijästä. Sairausvakuutusmaksu maksetaan verottajalle samalla, kun tilitetään palkansaajien ennakonpidätys. Maksun eräpäivä on palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä.

Lakisääteinen työntekijän eläkevakuutusmaksu eli TyEL 2021

Yksityisen alan työnantajan tulee huolehtia työntekijöidensä lakisääteisestä eläketurvasta TyEL-vakuutuksella. TyEL-vakuutus antaa työntekijälle turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta.
TyEL-maksu eli työeläkemaksu maksetaan 17- 69 vuotiaista työntekijöistä, jos kuukausiansio on vähintään 61,37 €. Myös eläkkeellä olevat työntekijät on vakuutettava, jos he työskentelevät vielä eläkkeellä ollessaankin. Sopimustyönantajat saavat TyEL – maksusta laskun, mutta tilapäinen työnantaja tilittää TyEL–maksut kuukausittain (myös muu sopimus) eläkevakuutusyhtiölle omatoimisesti ilman laskua. Tilapäisellä työnantajalla ei ole vakinaista työvoimaa ja maksamat palkat ovat alle 8 790 € puolen vuoden aikana. Muussa tapauksessa on tehtävä sopimus eläkevakuutusyhtiön kanssa ja siirryttävä sopimustyönantajaksi.

TyEL-vakuuttamisen alaikäraja on 17 vuotta ja yläikäraja riippuu työntekijän syntymävuodesta seuraavasti:

  • vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä 68 vuotta
  • vuonna 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta
  • vuonna 1962 tai myöhemmin syntyneillä 70 vuotta.

Työntekijän osuus TyEL-maksusta 2021

  • 17 - 52 -vuotiaat 7,15 %
  • 53 - 62 -vuotiaat 8,65 %
  • 63 - 69 -vuotiaat 7,15 %

Työnantajan osuus TyEL–maksusta on keskimäärin 16,95 % palkasta.
TyEL-maksu yhteensä keskimäärin 24,8 %.

Työntekijän eläkemaksua maksavat työntekijä ja työnantaja.