Pirkanmaan ELY-keskus suuntaa kehittämisavustusta erityisesti valmistavaan teollisuuteen, joka on aloittamisvaiheessa, hakee kansainvälistä kasvua ja edustaa uusia kehittyviä aloja.

Investointituet

Investoinneissa tuetaan kokoluokaltaan pienten yritysten toimintaa pääsääntöisesti yli 200000 € kokoisia investointeja 20 %, jolloin avustus voi olla 40 000 € ja enintään 300 000 €. Tukea suunnataan yrityksille uusien koneiden ja laitteiden hankintoihin. Maantieteellisesti tukea voidaan kohdentaa koko Pirkanmaan alueella kansainvälistä kasvua hakeviin pieniin- ja mikroyrityksiin.

Kehittämisavustukset

Tuen kohteena ovat innovatiiviset tuotekehityshankkeet sekä kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen, erityisesti vientiä aloittavien pk-yritysten omien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen vientimarkkinoille sekä uusien markkina-alueiden kartoittaminen ja avaaminen.
Rahoituksen kohteena ovat perusliiketoiminnasta poikkeavat, merkittävät hankkeet.

Rahoituksessa painotetaan:

 • Vähähiilisyystavoitetta, esim. materiaali- ja energiatehokkuutta, materiaalikiertojen tehostumista, uusiutuvia raaka-aineita
 • Tuote palveluna, tuote-elinkaaren pidentäminen
 • Digitalisaation tehokkaampaa hyödyntämistä tuotekehityksessä, prosesseissa, palveluliiketoiminnassa ja asiakasrajapinnassa
 • Kiertotalouden innovatiivista uutta liiketoimintaa synnyttäviin tai laajemmin hiilineutraaliustavoitetta tukeviin investointeihin (pk yritysten tuki 20%, keskisuuret tuki 10%)

Tukien myöntämisen yleisiä ehtoja

Yritystoiminnan tukien lähtökohdat ovat:

 • Avustuskohteella täytyy olla edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan, harrastusmuotoista toimintaa ei tueta
 • Avustusten saaminen tarkoittaa sitoutumista yritystoiminnan jatkamiseen 3 vuoden ajaksi pk-yrityksissä ja 5 vuoden ajaksi maaseutuyrityksissä viimeisestä tuen maksusta, muuten tuki voidaan periä osittain tai kokonaan takaisin
 • Avustuksella hankittua omaisuutta ei saa myydä tai luovuttaa ennen em. määräaikaa, poikkeuksena tarkoituksenmukaisuusnäkökulma tai työkyvyn menetys
 • Avustuksen saajan tulee rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 % sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta

Kilpailullisista syistä tukea ei pääsääntöisesti voida myöntää:

 • Vähittäis- ja tukkukaupoille tai Internet-pohjaisille verkkokaupoille
 • Ravitsemistoimintaan (pl. toiminta osana laajempaa matkailuhanketta)
 • Yksityishenkilöille kuluttajapalveluja tarjoaville yrityksille
 • Maa-, metsä- ja rakennusurakointitoimintaan

Investointitukea ei pääsääntöisesti myönnetä:

 • Liikenteen toimialan investointeihin
 • Sosiaali- ja terveysalan tavanomaisiin kalusto- tai kiinteistöinvestointeihin (mm. päivä- ja hoivakodit, vanhuspalvelut)
 • Korvausinvestoinneiksi katsottaviin hankintoihin
 • Rakennetun kiinteistön tai maa-alueiden ostoon
 • Tavanomaisiin tietotekniikkahankintoihin (tietokoneet, puhelimet, tulostimet, ohjelmistopäivitykset)
 • Asiantuntijapalveluyrityksiin (mm. liikkeenjohto, markkinointi, yms. konsultointi)

Hakeminen

Rahoituksen hakemiseksi on tehtävä kehittämishankesuunnitelma, jossa kuvataan hanke yksityiskohtaisesti. Huolellisesti tehty sähköinen hakemus toimii hankesuunnitelmana ja nopeuttaa käsittelyä oleellisesti. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan. Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta ja hakemus tulee jättää ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista.
Lisäksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma ja selvitys miten hanke rahoitetaan esim. lainatarjoukset/-päätokset. Laina-tarjouksia varten on hyvä tehdä Yritystulkin YT6 Aloittavan yrityksen tulossuunnnitelma.


Seuraavalla lomakkeella voit suunnitella hakemusta, hakemus jätetään sähköisesti.

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere

Asiantuntijat

Pirjo Isometsä (yrityksen kehittämisavustus) yritysasiantuntija, puh. 0295 036 049

Jani Virolainen (yrityksen kehittämisavustus) yritysasiantuntija, puh. 0295 036 094

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi