Pankkitilin voi avata Y-tunnuksen saanut yritys, vaikka yritystä ei ole vielä virallisesti rekisteröity.

Ota pankkiin mukaan kopiot Kaupparekisteriin lähetetyistä rekisteröintipapereista, joista ilmenevät yrityksen vastuuhenkilöt ja nimenkirjoittajat. Tili avataan aina perustettavan yhtiön lukuun ja siitä vastaa tilinavausasiakirjat allekirjoittanut henkilö. Kun yritys on tullut rekisteröidyksi, toimitetaan rekisteriote nähtäville pankkiin ja yrityksen nimitiedot korjataan. Samalla vastuu tilistä siirtyy rekisteriotteessa mainituille vastuuhenkilöille. Mikäli osakeyhtiö on jo rekisteröity, pankkiin kannattaa toimittaa yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja, josta ilmenee nimenkirjoittajat ja pankkitunnukset saavat henkilöt. Valmis pöytäkirjalomake löytyy Yritystulkin lomakkeista.

Käyttöoikeuksien myöntäminen muille kuin tilinomistajalle

Tilinomistaja voi antaa tilinkäyttöoikeuksia muille henkilöille. Tilinkäyttövaltuuksia varten osakeyhtiössä on tehtävä hallituksen pöytäkirja, josta käyttövaltuudet ilmenevät. Niitä ovat

  • Henkilöllä on laajat käyttöoikeudet, jolloin hän voi tehdä nostoja ja panoja, saada tiliin kortti ja käyttää tiliä verkkopankissa. Hän ei kuitenkaan voi lisätä tai muuttaa tilinomistajia tai käyttöoikeutettuja taikka lopettaa tiliä. Laajat käyttöoikeudet ovat mm. prokuristilla, joka on ilmoitettu Kaupparekisteriin. Hänellä on oikeus yrityksen nimen kirjoittamisseen tavanomaisissa liiketoimintaan liittyvissä asioissa.
  • Henkilöllä on nosto-oikeus, jolloin hän voi tehdä nostoja ja panoja sekä saada tilin saldo- ja tapahtumatiedot. Hän ei kuitenkaan voi saada tiliin korttia eikä käyttää tiliä verkkopankissa.
  • Henkilöllä on oikeus saada saldotietoja, jolloin hän voi ainoastaan tehdä tilille käteispanoja ja saada tilin saldotiedot.
Yrityksellä täytyy olla ainakin kaksi tilinkäyttäjää, joista toinen on prokuristi

Prokuristi = valtuutettu henkilö, joka saa toimia päämiehen puolesta ja kirjoittaa hänen toiminimensä kaikessa, mikä kuuluu päämiehen liikkeen harjoittamiseen. Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja voi valtuuttaa määrätyn henkilön prokuristikseen, osakeyhtiössä prokuran voi antaa vain hallitus ja henkilöyhtiöissä sen antamiseen tarvitaan kaikkien vastuunalaisten yhtiömiesten yhteinen päätös. Prokuristi ei kuitenkaan saa ilman erityistä valtuutusta luovuttaa päämiehen kiinteää omaisuutta tai tontinvuokraoikeutta eikä hakea kiinnitystä niihin.