Yrittäjän tulee hallita palkanmaksun perusasiat, vaikka tilitoimisto hoitaisikin palkanlaskennan. Vakuutusmaksut maksetaan sekä tehdyn työajan että tekemättömän työajan kuten vuosilomien ja vapaapäivien ym. ajalta maksetusta palkasta.

Yrittäjän palkan sivukulut

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja (Tmi)

 • Ei voi maksaa palkkaa, "palkka" nostetaan yksityisottoina yrityksen tililtä.
 • Sivukuluina vain YEL-yrittäjäeläke ja ennakkovero, jonka määrän verottaja laskee ilmoittamastasi tulosta tai edellisestä tilinpäätösestä.
 • Suosittelemme vapaaehtoista Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta.

Avoin yhtiö Ay ja Kommandiittiyhtiö Ky

 • Palkan sivukuluina pakollisena sairausvakuutusmaksu ja YEL-yrittäjäeläke.
 • Verotus henkilökohtaisen tuloveroprosentin mukaan.
 • Henkilöyhtiöissä ei ole pakko maksaa palkkaa vaan voidaan ottaa palkan sijaan yksityisottoja, jolloin säästytään sairausvakuutusmaksulta. Luontoisetuja voidaan kuitenkin ottaa vain jos maksetaan palkkaa.
 • Suosittelemme vapaaehtoista Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta.

Osakeyhtiö Oy

 • Palkan sivukuluina pakollisena sairausvakuutusmaksu ja YEL-yrittäjäeläke.
 • Verotus henkilökohtaisen tuloveroprosentin mukaan.
 • Suosittelemme vapaaehtoista Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta.

Työntekijän palkan sivukulut

Välilliset työvoimakulut on osattava ottaa huomioon yrityksen kustannuslaskennassa sekä budjetoinnissa. Vuodessa 8 tunnin työpäivää tekevä työntekijä saa palkan n. 2150 tunnista ja 7,6 tunnin päivää tekevä n. 2015 tunnista. Toiminimiyrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa eikä luontaisetuja, muut yritysmuodot voivat.

Palkan maksusta pitää työnantajan maksaa seuraavat lakisääteiset maksut ja vakuutukset

Sairausvakuutusmaksu
Sairausvakuutusmaksu on veroluonteinen maksu, jota maksavat työntekijä ja työnantaja verottajalle. Vakuutus korvaa sairauden hoidon aiheuttamat kustannukset, lyhytaikaisen työttömyyden sekä raskauden ja lapsen hoidon aiheuttamaa ansionmenetystä.

Työeläkevakuutusmaksu TyEL
Työeläkevakuutusmaksua maksaa työnantaja ja työntekijä eläkevakuutusyhtiölle. TyEL vakuutus kerryttää vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä ja perhe-eläkettä. Jokainen työntekijä on vakuutettava, myös osa-aikaiset.

Tapaturmavakuutusmaksu
Tapaturmavakuutusmaksun maksaa työnantaja vakuutusyhtiölle ja vakuutuksen hintaan vaikuttaa työn vaarallisuus. Tapaturmavakuutuksella turvataan edunsaaminen työtapaturman tai ammattitaudin sattuessa.

Työttömyysvakuutusmaksu
Työttömyysvakuutusmaksua maksaa työnantaja ja työntekijä työllisyysrahastolle.

Ryhmähenkivakuutusmaksu
Ryhmähenkivakuutuksen maksaa työnantaja vakuutusyhtiölle. Otetaan samalla kuin tapaturmavakuutus.

Esimerkki palkanmaksun kustannuksesta yritykselle 2021

Palkat Tuntipalkka 8 tuntia Tuntipalkka 7,6 tuntia Kuukausipalkka
Työtunnit 8 h/pv 7,6 h/pv 8 h/pv
Peruspalkka 10,00 €/h 10,00 €/h 2000 €/kk
Lomapalkka 9,8 % 9,8 % 2000 €
Lomaraha 4,9 % 4,9 % 1000 €
Arkipyhäkorvaukset 4,0 % 4,0 % -
Pekkasvapaat 5,1 % - -
Sairaus- ja koulutuspalkat 4 % 4 % 4 %
Lisät yhteensä 2,67 € 2,16 € 3960 €
Palkka 12,67 €/h 12,16 €/h 25 960 €/vuosi
Sivukulut Tuntipalkka 8 tuntia Tuntipalkka 7,6 tuntia Vuosikulu (kk palkka)
Työeläkemaksu 16,95 % 16,95 % 16,95 %
Tapaturmavakuutus * Keskim. 0,7 % - (8 %) Keskim. 0,7 % - (8 %) Keskim. 0,7 %
Sairausvakuutus 1,53 % 1,53 % 1,53 %
Työttömyysvakuutus 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Ryhmähenkivakuutus ** 0,07 % 0,07 % 0,07 %
Sivukulut yhteensä 19,75 % - (27,05 %) 19,75 % - (27,05 %) 19,75 %
Kustannus yritykselle 15,17 - 16,09 €/h 14,57 - 15,44 €/h 2590 €/kk
Kerroin peruspalkkaan 1,51 - (1,60) 1,45 - (1,54) 1,29 ***

Palkkauksen kustannuksia nostavat mm. vapaaehtoiset vakuutukset sekä sairauspoissaolot.
* Tapaturmavakuutus vaihtelee toimialoittain, keskimäärin 1,3 %, jopa 8 % esim. rakentaminen
** Ryhmähenkivakuutus riippuu työehtosopimuksesta, keskimäärin 0,07 %
*** Kerroin peruspalkkaan sis. täyden lomarahan. Kaikissa työehto- ja työsopimuksissa ei makseta lomarahaa.

Palkanmaksu 14 - 16 -vuotiaalle lapselle

Lapset saavat ansaita tuloverotta 3 630 € (2021), jolloin omat lapset kannattaa työllistää omassa yrityksessä, ellei muuta työtä löydy. Meno on yritykselle vähennyskelpoinen ja sivukulut ovat pienet. Palkansaaja hakee itselleen verokortin ennakonpidätystä varten. Työnantajan maksamat sivukulut ovat keskimäärin vain n. 2,3 %. Alle 16 -vuotiaan palkasta ei tarvitse maksaa työeläkevakuutusta, työttömyysvakuutusmaksua eikä sairausvakuutusmaksua.

Palkasta maksetaan sivukuluja seuraavasti:

 • Työnantajan kustannus sairausvakuutusmaksu 1,53 %.
 • Tapaturmavakuutusmaksu 0,7 % keskimäärin (riippuu työn vaarallisuudesta vaihtelee 0,1 - 8 %).
 • Ryhmähenkivakuutus 0,07 %.
 • 17 -vuotiaasta alkaen sivukulut ovat samat kuin muillakin työntekijöillä.

Palkan laskeminen

 • Palkan voit laskea ilmaisella Palkka.fi ohjelmalla sekä hoitaa palkanmaksuun liittyvät ilmoitukset.
 • Palkkalaskurilla voit arvioida sivukulujen määrää ja maksettavan palkan määrää.