Yritystä voidaan rahoittaa myös ulkopuolisten sijoittajien avulla. Ulkopuoliset sijoittajat voidaan jaotella karkeasti kolmeen kokonaisuuteen: bisnesenkeleihin, joukkorahoitukseen ja pääomasijoittajiin. Neljäs tärkeä ryhmä on ns. FFF-ryhmä (Frends, Fools and Family), jossa tuttavat, hölmöt ja/tai sukulaiset rahoittavat yhtiötä henkilökohtaisten intressien takia välittämättä tai ymmärtämättä saadaanko sijoitukselle tuottoa.

Bisnesenkelit

Bisnesenkelisijoitus (5000 – 600 000 €) koostuu kolmesta kokonaisuudesta – osaamisesta, verkostoista ja rahasta. Bisnesenkelit ovat alkuvaiheen sijoittajia ja saavat sijoitusta vastaan vähemmistöosuuden yhtiön osakkeista. Poikkeuksena muihin sijoittajiin he saattavat toimia myös aktiivisessa roolissa ja auttaa sitä kautta yritystä ja yrittäjää menestymään. Merkittävin ja aktiivisin enkeliverkosto Suomessa on FiBAN.

Joukkorahoitus

Joukkorahoituksen (5000 – 250 000 €) idea on luoda kampanja, jossa kuka tahansa henkilö voi osallistua yhtiön rahoittamiseen pienellä summalla. Joukkorahoitusalustoja on useita, joista merkittävin on Invesdor. Joukkorahoitus on erityisen hyvä keino todistaa tuotteiden markkinatarve luomalla ennakkomyyntikampanja.

Pääomasijoittajat

Pääomasijoittajat (200 000 - 2 000 000 €) eroavat bisnesenkeleistä kahdessa merkittävässä asiassa. Ensinnäkin ne sijoittajat muiden rahoja, kun taas bisnesenkelit sijoittavat omiaan ja toiseksi ne sijoittavat pääasiassa isompia summia ja myöhempään vaiheeseen kuin bisnesenkelit. Pääomasijoittajat ostavat yhtiöstä usein myös osake-enemmistön. Listaus Suomalaisista pääomasijoittajista löytyy kattojärjestö FVCA:n sivuilta.
Muutoin bisnesenkelien ja pääomasijoittajien toimintamallit ovat hyvin lähellä toisiaan. Sijoitus tehdään joko lainamuotoisena tai oman pääoman ehtoisena tai näiden yhdistelmänä. Pääsääntöisesti rahoituksen järjestyminen kestää 6 - 12 kuukautta. Sijoituksia saatetaan tehdä yksin tai yhdessä muiden kanssa. Mitään yhteistä mallia, miten sijoittaja toimi sijoituksen jälkeisenä aikana, ei ole. Jokainen sijoittaja tekee itse omilla perusteillaan sijoitusvalintansa millä ja miten aktiivisen tai passiivisen roolin yhtiössä ottaa. Bisnesenkelisijoittajien ehdot ovat pehmeämpiä ja pääomasijoittajien tiukempia.
Merkittävää sijoittajien mukaantuloa harkitessa on ymmärtää, että sijoittajien omistus yhtiöstä on aina väliaikaista ja johtaa jonkin elinkaaren vaiheen yli. Sijoituksen tarkoituksena on saada tuottoa otettua riskiä vastaan.
Ennen hakemista yrittäjien on kuitenkin hyvä pohtia sijoittajan mukanaolon hyvät ja huonot puolet sekä hyväksyttävä, että yritys ei ole elämäntehtävä ja oma lapsi, vaan liiketoiminta ja yksi työvaihe omalla työuralla. Siitä on oltava valmis irtautumaan, kun pöytään tulee riittävän korkea hintatarjous. Jos pohdit sijoituksen hakemista yhtiöön, niin tarvittaviin dokumentteihin, ehtoihin ja terminologiaan kannattaa perehtyä laajemmin tutustumassa seuraaviin oppaisiin:

Pääomasijoitusten hyviä puolia:

 • Turvataan alkuvaiheen rahoitus.
 • Lisää uskottavuutta rahoittajiin ja tavarantoimittajiin.
 • Lisää ammattitaitoa, kontakteja ja näkökulmaa yrittämiseen.
 • Yrittäjäriskin jakaantuminen.
 • Yrityksen menestymisen ja arvonnousun myötä myös oman sijoituksen arvo kasvaa.

Pääomasijoitusten huonoja puolia:

 • Sijoittajasta tulee yrityksen omistaja ja yrittäjästä osakas. Yrittäjä/omistaja voidaan korvata palkkajohtajalla.Sijoitusajan pituuden epävarmuus.
 • Epävarmuus yrityksen tulevasta omistajasta ja jatkuvuudesta tuo epävarmuutta henkilöstöön ja asiakkaisiin.
 • Mahdollinen pääomasijoittajan talousvaikeuksien heijastuminen yritykseen.
 • Pääomasijoittajat voivat ottaa rahaa yrityksestä mm. hallitus- sekä hallinnointipalkkioina. Osinkonjako voidaan kieltää osakassopimuksella.
 • Monisivuinen osakassopimus tiukkoine sanktiopykälineen laaditaan aina. Sopimuksen mukaan yleensä toteuttamisvastuu jää omistajayrittäjälle ja pääomasijoittaja osallistuu vain vähän operatiiviseen toimintaan.
 • Hidas rahoituskanava.

Pääomasijoittajia: