Käyttöpääoma on rahaa, jolla maksetaan yrityksen menot ennen kuin asiakkaalta on saatu rahat yrityksen kassaan.

Yrityksen kassasta on ennen asiakkaan maksua täytynyt maksaa palkat, sotut ja verot, sähköt, raaka-aineet ja monet muut tuotteen tekemiseen liittyvät menot. Ainoastaan vähittäiskaupassa ja henkilökohtaisia palveluita myyvissä yrityksissä on mahdollista, että raha on kassassa (käteismaksu) ennen, kuin ostolaskuja maksetaan. Usein käyttöpääoman tarpeeseen ei suhtauduta riittävän vakavasti. Jos käyttöpääomaa on niukasti, joudutaan laskujen maksamista viivyttämään. Tästä aiheutuu viivästyskorkomenoja ja mikä pahinta, yritysten luottokelpoisuutta valvova Suomen Asiakastieto Oy saa viivästymisestä tiedon. Huonon maksajan maine vaikeuttaa toimintaa monella tavalla ja merkinnän poistuminen rekisteristä kestää pitkään.

Käyttöpääomatarpeen laskeminen

Käyttöpääoman tarve voidaan laskea Yritystulkin YT23 Kassabudjetilla tai investointihankkeissa YT22 Toimivan yrityksen tulossuunnitelmalla. Vertailutietoa käyttäpääoman tarpeesta eri toimialoilla löytyy Yritystulkista tilastot sivulta.

Käyttöpääoman rahoitus

Yleisin käyttöpääoman rahoitustapa on pankin myöntämä luotollinen tili. Luotollinen tili tasaa yrityksen rahavirtoja, koska harvoin myyntilaskuista saatavat tulot saadaan ennen kuin ostolaskuja maksetaan. Luotollinen tili vaatii reaalivakuuden. Yrityksen käyttöpääoman tarvetta voidaan tyydyttää myös myyntisaatavien rahoittamisen eli factoringin avulla. Factoringrahoituksen perustana on rahoitusyhtiön ja asiakasyrityksen välillä solmittu sopimus, jonka mukaan asiakasyritys siirtää kaikki myyntisaatavansa rahoitusyhtiölle tämän myöntämän luoton vakuudeksi eli saat myyntilaskuista esim. 80 prosenttia tilillesi 2 - 3 päivässä, vaikka asiakkaalle olet antanut maksuaikaa esim. 30 päivää. Erillistä vakuutta ei näin tarvita. Yrityksen reaalivakuudet säästyvät muihin rahoitustarpeisiin. Factoringrahoitus sopii yritysten ja yhteisöjen välisen kaupankäynnin rahoitukseen. Erityisen hyvin factoringrahoitus sopii kasvaville yrityksille ja toimialoille, joissa sovelletaan pitkiä maksuehtoja sekä myös sesonkivaihteluiden rahoitustarpeisiin. Factoringrahoitukseen voidaan liittää myyntireskontran hoito ja myyntisaatavien perintäpalvelu. Factoringrahoitusta käytettäessä on asiakkaallasi oltava luottotiedot kunnossa.

Factoring käytännössä
Rahoitusyhtiö maksaa ennakkoon 70 - 90 % yritysasiakkaalleen tämän myyntilaskusta 2 - 3 päivän sisällä laskutuksesta ja loput eräpäivänä. Antamastaan lyhytaikaisesta luotosta rahoittaja perii kulut ja asiakaskohtaisen koron.

Vakuus
Yritys ei anna vakuutta, jos tämän asiakkaat ovat maksukykyisiä.

Muut ehdot
Rahoittaja edellyttää yleensä koko myyntisaatavakannan siirtämistä heille.

Factoring rahoituksen soveltuvuus:

 1. Kasvaville yrityksille etenkin toimialoilla, joissa pitkät maksuajat.
 2. Pitkinä sarjoina ympäri vuoden kausiluotoisia tuotteita valmistaville yrityksille, esim. maatalous- ja metsäkoneet, veneet, puutarhatuotteet, harrastusvälineet.

Factoring rahoituksen edut:

 1. Antaa mahdollisuuden myynnin edistämiseen kilpailijoita paremmilla maksuehdoilla.
 2. Jos ostetaan rahoitusyhtiön tilinhoitopalvelut, saadaan tehokas perintäapu ja selkeä kirjanpitotieto.
 3. Kassavirta tasoittuu ja omat laskut saadaan hoidettua ajallaan ilman viivästyskorkoja ei tarvita muita lyhytaikaisia rahoitusjärjestelyjä.

Haitat
Voi antaa epäluotettavan kuvan loppuasiakkaalle. Rahoitusyhtiö usein vaatii kaikki myyntisaatavat itselleen.

Factoring kirjanpidossa
Rahoitetut myyntilaskut ovat yrityksen lyhytaikaista velkaa. Rahoituskulut ovat tuloslaskelman kuluja. Toimituksen jälkeen rahoitetut myyntilaskut muuttuvat myyntisaataviksi, jotka on käsiteltävä omalla tilillään. Samalla ne ovat myös annettuja vakuuksia, jotka taseen liitetiedoissa ilmoitetaan kohdassa ”annetut pantit”.

Keinoja käyttöpääoman vähentämiseksi

Myyntisaamiset

 • maksuehdon kiristäminen
 • käteisalennus (kallis tapa, 14 pv – 1 % = 25% vuosikorko)
 • yrityksen kasvun pitäminen n. 20 % /v
 • factoring- rahoitus
 • tehokas ja ajan tasalla oleva perintä
 • rahoituksen järjestäminen asiakkaalle (esim. konekauppa)

Ostovelat

 • maksuaikojen pidentäminen
 • ostolaskurahoituksen käyttöönotto
 • ostohinnoista tinkiminen
 • myytävät tuotteet tai raaka-aineet otetaan myyntitilille, ts. tavara maksetaan myynnin tai käytön jälkeen

Raaka-aine varasto

 • varaston pienentäminen
 • nimikkeiden vähentäminen
 • tavarantoimittajan varasto omassa varastossasi, josta maksetaan käytön mukaan
 • varaston kiertoaikojen lyhentäminen

Tuotanto

 • läpimenoajan lyhentäminen tuotantoa, suunnittelua ja myyntiä tehostamalla
 • alihankintojen lisääminen ostoissa tai tuotannossa
 • valikoiman supistaminen