Seuraavassa taulukossa vertaillaan eri yritysmuotoja kirjanpidon vaatimusten suhteen.

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja Henkilöyhtiö (Ay/Ky) Osakeyhtiö
Yhdenkertainen kirjanpito Mahdollinen, jos vain yksi seuraavista ehdoista täyttyy: 1) Taseen loppusumma 100000 €, 2) Liikevaihto 200000 € tai 3) henkilöstö keskim. 3 hlöä. Ei mahdollinen Ei mahdollinen
Kahdenkertainen kirjanpito Katso yllä. 2 tai 3 ehtoa täyttyy. Pakollinen Pakollinen
Kirjanpitokausi Kalenterivuosi, jos yhdenkertainen kirjanpito. Muussa tapauksessa 2-kertainen suoriteperusteinen kirjanpito. 12 kuukautta. Alkaa ja päättyy aina samaan aikaan. Poikkeustapauksissa 6-18 kk. 12 kuukautta. Alkaa ja päättyy aina samaan aikaan. Poikkeustapauksissa 6-18 kk. 12 kuukautta. Alkaa ja päättyy aina samaan aikaan. Poikkeustapauksissa 6-18 kk.
Tilinpäätöksen laatiminen Kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä. Neljän kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä, ellei Kirjanpitolautakunta ole antanut poikkeuslupaa. Neljän kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä, ellei Kirjanpitolautakunta ole antanut poikkeuslupaa.
Tilintarkastus Ei pakollinen Suositeltavaa on valita tilintarkastaja ja varamies. Velvollisuutta ei ole ns. pienillä yhteisöillä, jos vain 1 seuraavista ylittyy: 1) taseen loppusumma alle 100000 €, 2) liikevaihto alle 200000 €, 3) palveluksessa keskim. 3 henkilöä. Suositeltavaa on valita tilintarkastaja ja varamies. Velvollisuutta ei ole ns. pienillä yhteisöillä, jos vain 1 seuraavista ylittyy: 1) taseen loppusumma alle 100000 €, 2) liikevaihto alle 200000 €, 3) palveluksessa keskim. 3 henkilöä.
Tilintarkastuksen määräajankohta Ennen veroilmoituksen jättämistä, sillä tilintarkastuskertomus liitetään veroilmoitukseen, Aineisto tilintarkastajalle 4 kk kuluessa tilinpäätöspäivästä. Tarkastuskertomus 5 kk tilinpäätöspäivästä. Aineisto tilintarkastajalle 1 kk ennen yhtiökokousta. Tilintarkastajan kertomus hallitukselle 2 vkoa ennen yhtiökokousta.
Veroilmoituksen jättöaika Maaliskuun loppu Maaliskuun loppu 4 kk tilikauden päättymisestä
Täydennysveron maksuajankohta Huhtikuun loppu Huhtikuun loppu 4 kk tilikauden päättymisestä
Tilinpäätöksen rekisteröinti Ei tarvitse Jos osakeyhtiö yhtiömiehenä (ei äänetön) tai 1) liikevaihto >12 M€, 2) taseen loppusumma 6,65 M€, 3)palveluksessa keskim. 50 henkilöä. Aineisto toimitettava 6 kk sisällä tilikauden päättymisestä. Aina. Veroviranomainen toimittaa aineiston kaupparekisteriin.