Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi) on luonnollinen henkilö, joko ammatin- tai liikkeenharjoittaja, joka harjoittaa yritystoimintaa yksin ilman yhtiökumppania. Ammatinharjoittaja myy osaamistaan ilman vakituista toimipaikkaa esim. sähköasentaja ja liikkeenharjoittaja toimii vakituisella toimipaikalla esim. kampaaja.

Toiminimiyrittäjä voi palkata työvoimaa, mutta ei voi maksaa palkkaa puolisolleen. Toiminimiyrittäjä voi ostaa yrityksen käyttöön koneita ja laitteita ilman arvonlisäveroa, jos yritys on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi.

HYVIÄ PUOLIA:

 • Yritystoiminnan pyörittäminen on yksinkertaista ja päätöksenteko helppoa, sillä yrittäjä päättää asioistaan yksin ilman hallinnon muotovaatimuksia.
 • Yrityksen varoja voidaan käyttää yrittäjän henkilökohtaisten lainojen vakuutena.

HUONOJA PUOLIA:

 • Koska yrittäjä ei nosta yrityksestä palkkaa, voivat ”omat” ja firman rahat mennä sekaisin. Tätä ongelmaa voidaan pienentää avaamalla yrittäjälle henkilökohtainen pankkitili, jonne siirretään rahaa palkanmaksun tavoin säännöllisesti.
 • Toiminimiyrittäjä ei voi käyttää luontoisetuja eikä maksaa itselleen rahallisia matkakorvauksia eikä vähentää henkivakuutusmaksuja verotuksessa.
 • Sukupolvenvaihdoksen verohuojennusta ei voida käyttää liiketoimintaa luovutettaessa, vaan yritysmuoto on muutettava henkilöyhtiöksi (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) tai osakeyhtiöksi. Muutoksen jälkeen on odotettava 10 vuotta, jotta sukupolvenvaihdoksen verotusedut voidaan saada.
 • Yritystoiminnasta osittainen luopuminen ei onnistu.
 • Yrityksen nimeä ei voida myydä, jos yrityksen nimen osana on henkilön sukunimi.
 • Verotuksessa yrityksen pankkitilillä olevia varoja ei lasketa mukaan nettovarallisuuteen.
 • Yritystoiminnan päättyessä "konkurssiin" jäävät kaikki velat (esim. ostovelat, palkanmaksuvelat, verovelat, eläkemaksut, vakuutusmaksut) yrittäjän vastattavaksi.

Palkanmaksu

Itselleen, puolisolleen tai alle 14-vuotiaalle perheenjäsenelle ei voida maksaa palkkaa. Varojen siirtäminen yksityistalouteen tapahtuu yksityisnostoina. Koska palkanmaksu ei ole mahdollista, ei yrittäjä voi ottaa itselleen luontoisetuja (esim. lounasetu ja autoetu) tai vähentää henkivakuutusmaksujaan yrityksen verotuksessa.

Verojen maksu

Yrittäjähenkilöä verotetaan yhtiön tuloksesta siten, että yritystulo jaetaan pääomatulo-osuuteen siihen määrään saakka, joka vastaa nettovarallisuudelle laskettua 20 %:n (tai 10 %) vuotuista tuottoa, ja johon on lisätty 30 prosenttia verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksetuista palkoista. Nettovarallisuus = varat – velat. Varallisuuteen ei lasketa yrityksen pankkitilillä olevia varoja, ainoastaan kassavarat. Pääomatulo-osuus verotetaan pääomatulona, pääomatulon vero on 30 000 euroon saakka 30 %, ja ylittävältä osalta 34 % ja loppuosa tulosta verotetaan ansiotulona (progressiivinen verotus). Yrittäjäpuolisoita verotetaan työpanosten suhteessa yleensä jakaen tulo tasan.

Yrittäjävähennys
Yrittäjävähennys on 5 % nettotulosta, jolloin se keventää käytännössä noin 2 % yrittäjän verotusta.

Avioehto ja testamentti

Erittäin tärkeää on suojata yrittäjän ja puolison omaisuudet avioehdolla ja testamentilla, koska yrittäjä vastaa yhtiön sitoumuksista koko omaisuudellaan. Tämä on tärkeä varotoimenpide yrittäjän kannalta myös siinä tapauksessa, että avioliitto purkautuu. Jos avioehtoa ei ole, voidaan myös yritysvarallisuus jakaa aviopuolisoiden kesken. Yrittäjän itsensä kannattaa varmistaa yrityksen asioiden hoituminen kaikissa tilanteissa laatimalla edunvalvontavaltakirja.

Kirjanpito

Toiminimiyrittäjä saa pitää yhdenkertaista kirjanpitoa, jos vain yksi ehto seuraavista täyttyy:

 • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
 • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
 • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä

Yhdenkertaiseen kirjanpitoon merkitään menot, tulot, korot, verot ja tavaroiden tai palveluiden oma käyttö. Halutessaan saa kuitenkin pitää kahdenkertaista kirjanpitoa.

Rekisteröiminen

Rekisteröintimaksu on sähköisellä ilmoituksella 60 € ja paperi-ilmoituksella 115 €. Toiminimi kannattaa rekisteröidä YTJ:n verkkopalvelussa verkkopankkitunnuksilla. Kun olet saanut Y-tunnuksen, jatka palvelusta suoraan ohjaavalla linkillä Verohallintoon ja ilmoittaudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä anna muut tarvittavat tiedot Verottajalle.

Jos et halua puhelinmarkkinointia, niin älä laita puhelinnumeroa perustamisilmoitukseen
Kaupparekisteritiedot ovat julkisia, joten ensimmäisillä viikoilla soi uuden yrittäjän puhelin ahkerasti, mikäli ilmoitat puhelinnumerosi perustamisilmoituksessa. Puhelinmarkkinoijat soittavat järjestelmällisesti uusille yrittäjille rekisteri-ilmoituksessa ilmoitettuun numeroon.

Vinkkejä Verottajalle tehtävään ilmoitukseen

Tulevan yrityksen liikevaihto
Perustieto-osiossa kysytään mm. tulevan yritystoiminnan liikevaihtoa (= myynti ilman arvonlisäveroa) ja 1. vuoden verotettavaa tuloa, jonka perusteella yritykselle tai yrittäjälle määrätään ennakkovero. Ennakkoveron maksamista varten Verottaja lähettää pankkisiirtolomakkeet.

Yrityksen ilmoittaminen arvonlisäverolliseksi
Arvonlisävero on välillinen kulutusvero, joka kohdistuu lähes kaikkeen tavaroiden ja palveluiden myyntiin. Arvonlisäverovelvolliseksi tulee ilmoittautua mikäli yritystoiminnan liikevaihto tilikaudessa ylittää 15 000 €, mutta pienemmälläkin liikevaihdolla voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävät toimialat ovat:

 • kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus
 • terveyden- ja sairaanhoito sekä sosiaalihuolto
 • arvonlisäverolaissa erikseen määritellyt koulutuspalvelut
 • rahoitus- ja vakuutuspalvelut
 • arvonlisäverolaissa erikseen määritellyt tekijänoikeuksista ja esiintymisistä saadut korvaukset
 • postin yleispalvelut.

Yrityksen ilmoittaminen ennakkoperintärekisteriin
Ennakkoperintärekisteriin merkitylle henkilölle tai yritykselle maksettavasta työkorvauksesta ei yrityksen asiakkaan tarvitse toimittaa ennakonpidätystä. Ennakkoperintärekisteriin voidaan merkitä jokainen, joka harjoittaa tai todennäköisesti ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa muutoin kuin työsuhteessa. Selvästi harrastusluonteinen toiminta ei täytä rekisteröintiedellytyksiä. Käytännössä lähes kaikki yritykset ilmoittautuvat ennakkoperintärekisteriin.

Yrityksen ilmoittaminen säännöllisesti palkkoja maksavaksi
Säännöllisesti palkkoja maksavan yrityksen tulee kuukausittain ilmoittaa Verottajalle palkoista, veronpidätyksistä ja sairausvakuutusmaksuista. Ilmoitus on tehtävä joka kuukausi, vaikka palkkoja ei olisi maksettukaan.