Yritys maksaa liiketoimintansa tuloksesta veroa. Aloittavalle yritykselle ennakkovero määrätään yrityksen YTJ-rekisteröinti-ilmoituksen yhteydessä tehtävän tuloarvion mukaisesti.


Ennakkoveroa haetaan OmaVero -palvelussa. Ennakkovero maksetaan OmaVero -palvelussa, joka kuukauden 23. päivä. Ennakkoveron määrää kannattaa muuttaa OmaVero -palvelussa, jos liiketoiminta lähtee käyntiin erilailla kuin arvioit. Jos maksat liikaa, saat palautusta normaalisti vasta veronpalautusten yhteydessä. Liian pieni ennakonmaksu taas johtaa jäännösveroihin eli "mätkyihin" verotuksen valmistuttua.

Osakeyhtiön osakas voi hakea itselleen myös ennakkoveron, jos yhtiö maksaa osinkoja osakkailleen enemmän kuin 8 % nettovarallisuudesta. Jos osakas ei hae ennakkoveroa, maksetaan verot jäännösveron (”mätkyt”) tapaan korkoineen kahdessa erässä jälkikäteen joulukuun ja helmikuun 5. päivä.

Pidä ennakkovero oikeansuuruisena, sillä ennakkoveron määrää voit muuttaa