Tuloveron perintätapa riippuu yhtiömuodosta, ja määrä tulon määrästä ja sekä myös yhtiömuodosta.

Yrityksen tulot

Veronalaisia elinkeinotuloja ovat elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot. Verotettavan tulon käsite on laaja. Tuloja ovat esimerkiksi:

  • kaikki yrityksen suoritteista saadut vastikkeet
  • yrityksen saamat avustukset
  • yrityksen saamat vakuutuskorvaukset
  • yrityksen saamat korko- ja vuokratulot
  • yrityksen etuuksien, oikeuksien ja tietojen luovutuksista saadut tulot (esim. patentin käyttöoikeuden luovutus)

Yrityksen menot

Perusperiaate on, että kaikki elinkeinotoimintaa ja tulonhankintaa suorasti tai epäsuorasti edistävät menot ovat vähennyskelpoisia. Menon vähennyskelpoisuuteen ei vaikuta se, tuottaako meno todella tuloa vai ei. Meno on vähennyskelpoinen, kunhan se on uhrattu tulonhankkimis- tai säilyttämistarkoituksessa. Esimerkiksi vaikka ostetut tavarat jäisivät myymättä tai pilaantuisivat varastossa, on meno vähennyskelpoinen.

Vähennyskelvottomia menoja sen sijaan ovat esimerkiksi:

  • meno on yrityksen omistajan tai jonkun muun yksityismeno
  • samaan intressipiiriin kuuluvien yritysten välillä siirretään virhehinnoittelulla tulosta yrityksestä toiseen
  • meno on pääomasijoituksen tyyppinen eli sähkö-, kaukolämpö- ja vesi yms. liittymämaksut
  • sakot, pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut tai vastaavat rangaistusluontoiset maksut
  • verojen viivästysseuraamukset