Yrityksen rekisteröinnin jälkeen on varsinaisen yritystoiminnan aloittamiseen liittyen vielä tehtävä joukko toimenpiteitä ja opeteltava yrityksen pyörittämiseen liittyviä perusasioita.

Yritystoimintaa käynnistettäessä varaudutaan riskeihin ottamalla yritykselle, yrittäjälle ja henkilökunnalle vakuutuksia erilaisten riskien kattamiseksi. Osa vakuutuksista on pakollisia ja osa vapaaehtoisia.

Tehtävät yritystoimintaa käynnistettäessä


 1. Vakuutusten ottaminen
 2. Toimitilojen käyttöluvat, tarkastukset ja vuokrasopimus
 3. Palkanmaksun sivukulut
 4. Työsopimusten laatiminen
 5. Verojen ja työnantajasuoritusten maksaminen
 6. Kirjanpidon järjestäminen
 7. Pankkitilin avaaminen
 8. Laskuttaminen
 9. Työttömyysturvan järjestäminen
 10. Työterveyshuollon järjestäminen
 11. Liittyminen järjestöihin