Kassabudjetin laatiminen on ehdottoman tärkeä työkalu kaikille yrityksille taloustilanteesta riippumatta. Erityisen tärkeää se on yrityksillä joiden tuloissa ja menoissa on isoja vaihteluita esim. kasvu-, sesonki-, projekti-, investoivat yritykset sekä taloudellisissä ongelmissa painivat yritykset.

Yritystulkin kassabudjetin avulla pystyt seuraamaan milloin yritykselle tulee rahaa ja milloin raha yrityksen kassasta lähtee. Kassabudjetilla voidaan arvioida yrityksen kassan tilanne vuoden päähän ja varautua hyvissä ajoin esim. investointeihin, lainan lyhennyksiin, lomarahoihin jolloin saadaan järjestettyä kassaan rahaa riittävästi.

Kassabudjetin avulla:

  • ennakoit paljonko kassassa on rahaa
  • suunnittelet ja toteutat hankinnat oikea-aikaisesti
  • pystyt varautumaan hyvissä ajoin lainojen, lomapalkkojen yms. maksuun
  • näet milloin vyötä pitää kiristää ja milloin voi löysätä
  • ylimääräinen laiska raha voidaan laittaa töihin esim. lyhentää lainaa tai sijoittaa

Kassabudjetti on kassavirtalaskelmaa parempi työkalu rahojen riittävyyden seuraamisen sillä kassavirtalaskelma perustuu vain reaaliaikaisiin lukuihin siitä, mitä kassasta on maksettu ja kassaan saatu.

Budjetoimalla vältät kassakriisit

Käytä aina Microsoftin Excel- tai ilmaista LibreOfficen Calc -laskentaohjelmaa. ÄLÄ KÄYTÄ GOOGLEN SHEETS -ohjelmaa. Salasanoja et tarvitse, laskentaohjelmien kaavat, rakenne ja osa soluista ovat tarkoituksella lukittu salasanalla.

Ohjeita Kassabudjetin laadintaan

Lähtötiedot

Toimivalle yritykselle kassabudjetin laatiminen on nopeaa, kun hankitaan kirjanpitäjältä menoista ja tuloista kuukausikohtaiset tiedot. Toteutuneiden tietojen avulla saadaan uuden vuoden tiedot nopeasti laadittua. Myöhemmin kassabudjettia pitää päivittää menojen ja tulojen oleellisesti muuttuessa. Mitä tarkemmin kassabudjettia päivitetään sen tarkempi ennuste.

Käytä laskentaan MS Exceliä. Älä käytä Googlen Sheets -laskentaohjelmaa.

Vaihe 1. Kassabudjetin täyttäminen

Täytetään ympyröidyt kohdat. Kohdan 1 tiedot löytyvät edellisestä tilinpäätöksen Taseesta Vastaavaa-osasta kohdasta "Rahoitusomaisuus".

Vaihe 2. Myyntierittelyt, tuotanto-ostot ja ulkopuoliset palvelut

Muista tarkistaa arvonlisäveron prosentti oikeaksi ja kirjoittaa verolliset summat, vaikka yritys ei olisikaan arvonlisäverovelvollinen.

Vaihe 3. Palkkaerittelyt ja kiinteiden kulujen erittelyt

Vaihe 4. Markkinointibudjetin laatiminen

Vaihe 5 Kassabudjetin viimeistely

  • Täytä loput puuttuvat tiedot
  • Rivi 17 Arvonlisäveron suuruus, löytyy edellisen tilikauden tilinpäätöksestä, Taseen Vastattavaa-osan kohdasta "Muut lyhytaikaiset velat".

Vaihe 6. Grafiikan tulkinta

  • Oranssi palkki kertoo kassavarojen määrän, negatiivinen palkki alaspäin kertoo etteivät rahat riitä. Ohjelma laskee paljonko lisärahoitusta pitää järjestää.
  • Sininen palkki laskee Tulot vähennettynä menoilla. Joinakin kuukausina voivat menot olla isommat kuin tulot. Rahat kuitenkin riittävät, jos oranssi palkki on positiivinen eli ylöspäin.