Yrittäjän on syytä tietää verotuksen perusasiat eikä luottaa sokeasti tilitoimiston asiantuntemukseen.

Käytännössä tilitoimistojen asiantuntemus vaihtelee melkoisesti ja usein vähennettäviä menoja ei ole täysimääräisesti hyödynnetty, jolloin yrittäjä on maksanut ylimääräisiä veroja suurenkin summan. Yritystulkissa kerrotaan kaikki oleelliset yrityksen talouteen ja verotukseen vaikuttavat asiat, jotka menestyvän yrittäjän tulee hallita. Käsittelemme verotusta tavanomaisen yrityksen kannalta, jolla ei ole muita tuottoja (esim. osinko-, vuokratuotot) eikä yrityksellä ole toimintaa ulkomailla.

Yrittäjänä olet itse vastuussa verottajalle, ei kirjanpitäjäsi

Verotuksen rakenne

Yritystoiminnan verotus tapahtuu seuraavasti:
1. Yrityksen tuloverotus, jonka suuruus riippuu yritystoiminnan tuloksesta.
2. Arvonlisäverotus, jonka suuruus riippuu liiketoiminnan myyntituotoista ja ostoista.
3. Omistajien verotus, jonka suuruus riippuu yritystoiminnan tuloksesta tai/ja yrityksen maksamista palkoista ja luontaiseduista.

Verojen maksaminen

Arvonlisävero ja työnantajasuoritukset

 • Maksetaan OmaVerossa verottajalle netin kautta.
 • Eräpäivä on kuukauden 12. päivä.
 • Työnantajasuorituksia ovat ennakonpidätykset työntekijän palkasta sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu.
 • Yritykset, joiden liikevaihto on enintään 500 000 euroa on mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti eli maksetaan arvonlisävero, kun asiakas on maksanut laskun.

Arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten palautukset

 • Liikaa maksetut suoritukset tai arvonlisäverosta tulevat palautukset tulevat suoraan yrityksen tilille pankkiin. Verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymisseuraamusta.
 • Palautusajankohdan ja -rajan voi muuttaa OmaVerossa.
 • OmaVerossa näkee yhteenvedon kalenterikuukauden tapahtumista.

Pienyritys voi valita pidennetyn verokauden oma-aloitteisille veroille, joita ovat arvonlisävero, ennakonpidätykset, työnantajan sairausvakuutusmaksu ja lähdevero.

 • Neljänneskalenterivuosi (3kk välein): Yritys, jonka kalenterivuoden liikevaihto tai tuotto on enintään 100 000 €.
 • Kalenterivuosi: Yritys, jonka kalenterivuoden liikevaihto tai tuotto on enintään 30 000 €, voi ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron kalenterivuosittain ja muut verot neljännesvuosittain.
 • Satunnaisesti palkkaa maksava, työnantajarekisteriin kuulumaton työnantaja ei voi olla pidennetyssä neljänneskalenterivuoden verokaudessa.

Ennakkovero

 • Verohallinto lähettää ennakkoverosta maksajalle päätöksen ja tilisiirtolomakkeet tai e-laskun, joiden mukaan verot maksetaan.
 • Maksetaan joka kuukauden 23. päivä.
 • Yritys maksaa liiketoimintansa tuloksesta veroa ja ennakkovero määräytyy edellisen vuoden veroilmoituksen perusteella tuloksen mukaan.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittaja tai henkilöyhtiön yhtiömies (Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) maksavat veronsa itse tai ne maksetaan yrityksen pankkitililtä.
 • Osakeyhtiön verot maksetaan yrityksen tililtä, mutta myös yhtiön osakas voi hakea itselleen ennakkoveron, jos yhtiö maksaa osinkoja osakkailleen. Jos osakas ei hae ennakkoveroa, maksetaan verot jäännösveron (”mätkyt”) tapaan korkoineen kahdessa erässä jälkikäteen joulukuun ja helmikuun 5. päivä.
Ennakkoveron määrää voit muuttaa

Lähdevero

Lähdeveroa maksetaan korkotuloista sekä ulkomaille maksettavista osingoista.

OmaVero

Verottajan sähköinen palvelu netissä, jossa annetaan ilmoitukset oma-aloitteisista veroista ja maksetaan verot verkkomaksulla. Palvelussa on myös nähtävillä kuukausittainen yhteenveto maksuista ja palautuksista. Lisäksi asiakas näkee OmaVerossa mahdolliset huomautukset maksamattomista veroista. Lisätietoa


ESIMERKKI

 1. Helmikuun palkoista maksettava työnantajasuorituksia + 2 420 €
 2. Tammikuun arvonlisäverosta saadaan palautusta - 1 150 € (myynnistä maksettava arvonlisävero pienempi kuin ostojen vero)
 3. Verottajalle maksetaan maaliskuun 12. päivä 1 270 euroa

Yrittäjän veroloukku

Toiminnan alussa arvioidaan tulot alakanttiin, jolloin saadaan pienet ennakkoverot. Yrityksen lähdettyä kiitoon unohdetaan korottaa ennakoita, jolloin saadaan kolmantena toimintavuonna isot lisäverot ja korotetut ennakot.

#