Starttirahan myöntää TE-toimisto. Starttiraha myönnetään 6kk jaksoissa harkinnan mukaan enintään 12 kuukauden ajaksi. Starttirahan suuruus on 32,40 € päivältä eli noin 700 €/kk.

Starttirahaa voidaan myöntää:

 • Työttömälle työnhakijalle
 • Jos et ole työtön, mutta siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä
 • Sivutoimiselle yrittäjälle joka laajentaa yritystoimintaa päätoimiseksi

Tuen saamisen edellytyksiä:

 • Päätoiminen yrittäjyys
 • Riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan
 • Mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • Tarpeellisuus toimeentulon kannalta
 • Yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen, kun tuki on myönnetty.

TE-toimisto päättää myönnetäänkö hakijalle starttiraha. Päätöksessä otetaan huomioon muun muassa alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla. Starttiraha maksetaan kerran kuussa jälkikäteen saajan tekemän maksatushakemuksen perusteella.

Starttirahahakemusta varten tarvitaan:

 • Liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelma esim. Yritystulkin YT2 tai YT3 Liiketoimintasuunnitelma ja YT5 Aloittavan yrittäjän taloussuunnitelma (kannattavuuslaskelma)
 • Todistus maksetuista veroista
 • Tosite toiminnan käynnistämiseen varatusta 2-3 kk:n alkurahoituksesta
 • TE-toimisto voi pyytää lausunnon ulkopuoliselta asiantuntijalta starttirahahakijan suunnitellun yritystoiminnan kannattavuudesta

Lisätietoa TE-palveluiden sivuilta.

Starttirahan hakeminen:

 1. Ota yhteyttä Kehitys-Parkin yritysneuvojaan
 2. Yritysneuvoja arvioi mahdollisuudet starttirahan saamiseen ja auttaa hakemuksen tekemisessä
 3. Hakemus käsitellään TE-palveluissa