Liiketoimintasuunnitelman liitteeksi tehdään laskelma, jolla osoitetaan liiketoiminnan olevan kannattavaa. Yritystulkin laskentaohjelmilla voit suunnitella tarkasti liiketoimintasi kannattavuuden.

Laskentaohjelman vasemman reunan järjestysnumerolla löydät tältä sivulta ohjeen, luvun tai laskentakaavan laskentatietojen perustaksi.

Käytä YT4 Taloussuunnitelmaa, kun:
- arvioidaan liiketoiminnan kannattavuutta

Käytä YT5 Taloussuunnitelmaa, kun:
- haet rahoitusta
- tarvitset tarkat ennusteet
- tarvitset kassabudjetin

Käytä täyttämiseen Exceliä tai Libre Office Calc -laskentaohjelmaa (ilmainen ohjelmisto Windowsille, Mac OS X:lle ja Linuxille).

Toimintakustannukset

Syötä kaikki toimintakustannukset arvonlisäverottomilla (alv 0 %) hinnoilla. Seuraavat toimintakustannukset ovat keskiarvohintoja eivätkä välttämättä ole yleispäteviä kaikille toimialoille.

3.1 YEL-yrittäjien rahapalkat (YT5 -laskelmassa)
YEL-yrittäjä on liikkeen- ja ammatinharjoittaja, henkilöyhtiön vastuullinen yhtiömies ja osakeyhtiön osakas, joka toimii johtavassa asemassa ja omistaa yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä. Toiminimimuotoisessa yrityksessä yrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa, mutta laskennassa on siitä huolimatta järkevää soveltaa palkka-ajattelua. Aloita ensimmäinen vuosi varovaisesti käyttäen laskelmassa todellista minimituloa, jonka tarvitset tullaksesi toimeen. Viimeistään kolmantena vuotena sinun tulisi ansaita vähintään 10 % enemmän kuin palkansaajana samassa työssä, sillä yrittämisessä on riskinsä. Palkanmaksun lisäksi YEL-yrittäjän on taloudellisesti edullista ottaa yrityksestä luontoisetuja. Niitä ovat mm. puhelinetu, lounasetu ja autoetu. Ainakin puhelin- ja lounasetu on syytä aina ottaa.

3.3 Yrityksen nettotuottotavoite (YT5 -laskelmassa)
Summa, jonka yrityksen täyttyisi tuottaa, jotta yrittäjät selviävät omista menoistaan ja saavat yrityksen vakuudelliset lainat hoidettua.

3.4 Osamaksurahoituksen vuosikustannukset
Osamaksun käyttäminen rahoitusmuotona on lisääntynyt. Erityisesti laitekaupassa osamaksu on suosittu, sillä itse laite toimii rahoituksen vakuutena jopa 80 % saakka. Lisäetuna ovat arvonlisäveron välitön palautuminen koko kauppasummasta ja ELY-keskuksen avustuksen saanti koko kauppasummalle. Osamaksuun liittyy aina käteismaksuosuus, joka vaihtelee 20 - 40 % ostohinnasta. Korko on 1 – 2 % korkeampi kuin pankkilainassa.

3.4 TyEL- työntekijöiden ja TyEL-yrittäjien rahapalkat
TyEL-eläkevakuutettuja ovat ei-määräävässä asemassa olevat yrittäjät ja muut palkansaajat. YT5 -laskelmassa palkanlaskentaa varten on erillinen taulukko, jossa palkat lasketaan työtehtävien mukaan. Työntekijälle (8h työpäivä) maksetaan palkkaa 2150 tunnista vuodessa, vaikka todellinen työssäoloaika on n. 1775 tuntia. Vastaavasti 7,6h työtunnin työntekijä saa palkan 2015 tunnista. Kuukaudessa vastaavat määrät ovat 179 ja 168 tuntia.

3.5 Palkkojen sivukulut (YT4 -laskelmassa)
Työntekijän ja TyEL-yrittäjien bruttopalkasta luontaisetuineen maksetaan erilaisia pakollisia sivukuluja n. 25 % ja tapaturmaherkillä aloilla jopa 30 %. Näiden lisäksi joudutaan maksamaan erilaisia työehtosopimuksista johtuvia lisiä ja sairausajan palkkoja, joita KELA ei täysimääräisenä korvaa työnantajalle. Niinpä sivukulujen osuudeksi lasketaan vähintään 36 % palkoista. Laskelmassa voit valita sivukuluprosentin haluamaksesi.

3.6 Eläkekulut
Yrittäjäeläkettä (YEL) kannattaa maksaa vähintään normaalia palkkaa vastaavana mitä saisit ansiotyössä. Mikäli yrityksellä on maksukykyä, kannattaa alussa maksaa eläkettä reilummin sillä aloittavana yrittäjänä saat 22 % alennuksen 4 ensimmäisen vuoden ajalta. YEL-työtulo vaikuttaa KELAn sairauspäivärahaan ja tapaturmavakuutuksien korvauksiin.

3.7 Muut henkilösivukulut
Yrityksen on otettava työntekijöilleen ja TyEL-yrittäjille työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutukset sekä maksettava Verottajalle sairausvakuutusmaksua. Yrittäjälle itselleen ei YEL – vakuutuksen lisäksi ole muita pakollisia vakuutuksia, mutta erittäin suositeltavaa on yrittäjän taloudellisen turvan takia ottaa ainakin seuraavat vakuutukset:

1) Työ- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja työstä johtuvat ammattitaudit (ohjelma laskee valmiiksi).
2) Pysyvän työkyvyttömyyden vakuutus (ohjelma laskee valmiiksi).
3) Henkivakuutus henkilökohtaisella vastuulla olevien lainojen suuruisena (ohjelma laskee valmiiksi).

Halutessaan yritys voi ottaa työntekijöilleen henkivakuutuksen, jonka suuruus riippuu vakuutetun iästä ja vakuutussummasta. Seuraavassa muutamia esimerkkejä henkivakuutusmaksun ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutusmaksun suuruudesta 100 000 euron vakuutussummalle. Jos vakuutussumma on esim. 150 000 €, on vakuutusmaksu 1,5-kertainen alla olevista. Hinnat ovat suuntaa antavia.

Ikä Henkivakuutus 100 000 € Pysyvä työkyvyttömyys 100 000 €
30 220 € 170 €
36 265 € 325 €
40 320 € 500 €
46 490 € 960 €

Yrittäjän työttömyysturva
Yrittäjä voi liittyä jäseneksi yksityisiin työttömyyskassoihin esim. AYT ja SYT. Jäsenmaksut ovat henkilökohtaisessa verotuksessa vähennyskelpoisia. Esimerkkejä jäsenmaksuista:

  Yrittäjän työtulo Jäsenmaksun vuosimaksu
  20 000 € 380 €
  25 000 € 500 €
  30 000 € 640 €
  35 000 € 770 €
  40 000 € 910 €
  45 000 € 1040 €
  50 000 € 1170 €

  3.8 Muut henkilöstökulut
  Työntekijöille järjestettävän koulutuksen lisäksi erityisesti aloittavan yrittäjän kannattaa panostaa oman ammattitaitonsa ja yrittämistietämyksen lisäämiseen. Mm. ELY- keskus järjestää erilaisia koulutustapahtumia kymmeniä vuodessa. Niiden osallistumiskulut ovat valtion tuen vuoksi edulliset alkaen muutamasta kympistä. Muita vapaaehtoisia henkilökuluja ovat esim. henkilöstön kahvi- ja ruokatarjoilu, ruokalipukkeet nej.

  Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta
  Voidaan tukea enintään 400 €/henkilö ja sen tulee kohdistua koko henkilöstöön, ei ainoastaan esim. yrittäjiin.

  Työterveyshuolto
  Työterveyshuollon kuluja aiheuttavat sekä työntekijät että yrittäjät. Tavanomaiseksi työterveyshuollon kuluksi kannattaa varata 250 €/henkilö. Osan työterveyskuluista maksaa KELA (katso tarkemmin käynnistäminen).

  Työvaatteet ja suojavälineet
  Siistit ja yhdenmukaiset työvaatteet ovat osa yrityskuvaa, ja siksi pidettävä ajan tasalla. Esimerkkejä työvaatteiden kustannuksista alv 0 %:

  • Takki ja housut sisäkäyttöön alkaen 55 euroa, ulkokäyttöön alkaen 100 euroa ja turvajalkineet alkaen 50 €.
  • Työvaatteiden pesettäminen esim. Haalarit n. 3,5 - 5 €/kpl. Pesu kerran viikossa maksaa vuodessa (47 vkoa) 165 - 235 €. Hintaan vaikuttaa määrä sekä mahdollinen noutopalvelu.

  3.9 Toimitilakustannukset
  Yleisesti ottaen paras tapa aloittaa liiketoiminta on vuokrata toimitilat ellet omista jo valmiiksi sopivaa liiketilaa. Monessa liiketoiminnassa liiketilan sijainti on avaintekijä, joten omat tilat väärällä liikepaikalla ei tuo menestystä. Etenkin vähittäiskaupan alalla liiketilojen omistaminen käy yhä harvinaisemmaksi, sillä liikkeenharjoittajat haluavat turvata itselleen mahdollisuuden vaihtaa liikepaikkaa sekä käyttää yrityksen varat liiketoiminnan kehittämiseen eikä kiinteistösijoitukseen. Varaa rahoitus myös takuuvuokraan, jota vuokranantaja vaatii 1–3 kuukaudelta. Summan saat takaisin vasta vuokra-ajan päätyttyä. Palovakuutusmaksun suuruuden ohjelma laskee automaattisesti palovakuutettavan omaisuuden arvon perusteella. Vapaita toimitiloja kannattaa tiedustella elinkeinopalveluista.

  Mikäli tarkkoja hintatietoja ei ole, voidaan laskelmissa käyttää seuraavia keskimääräisiä hintoja. Hinnat €/m² alv. 0% ilman hoitokuluja, sähköä yms.

  Keskimääräisiä vuokrien hintoja €/m² alv.0%. LIIKETILAT TEOLLISUUSTILAT TOIMISTO
  Enontekiö, Kolari, Muonio 7 - 12 €/m² 3 - 5 €/m² 6 - 10 €/m²
  Kittilä 7 - 14 €/m² 3 - 5 €/m² 6 - 10 €/m²
  Matkailualueiden liikepaikat 18 - 35 €/m² - -

  Toimitilan käyttökustannukset (alv 0 %):

  • Sähkö: Yleissähkön kokonaishinta perus-, energia ja siirtomaksuineen on noin 0,15 €/kWh. Sähkön kustannus lasketaan seuraavasti: sähkölaitteiden tehot (kW) x käytettävät tunnit x 0,15 €. Toimiston yleissähkö maksaa vuodessa n. 7 €/m².
  • Lämmitys: Lämmityksen vuosikustannuksena noin 8 – 14 €/m² lämmitystavasta, rakennuksesta ja käytöstä riippuen. Korkea hallitila lisää lämmityskuluja noin 20 - 30 % / m².
  • Vesi: Talousveden hinta vaihtelee paljon, hinta keskimäärin 3,67 €/m³. Veden kulutus kevyessä teollisuudessa, toimistoissa ja kaupoissa veden kulutus on n. 25 l/hlö/vrk eli 34 €/hlö/vuosi, mutta hoivakodissa 150 – 200 l/vrk eli noin 200 - 267 €/hlö/vuosi.
  • Jäte: Sekajätteen nouto maksaa 600 – 660 l säiliössä noin 8 €, 300 – 360 l säiliössä n. 6 €. Biojätteen nouto maksaa 140 – 240 l säiliössä n. 9 €/kerta.
  • Siivous: Siivous noin 35 - 45 €/h. Arvioi käytettävä aika vuodessa.
  • Vartiointi: Hälytysten valvonta noin 400 - 1800 €/vuosi, kiertävä valvonta (piirivartiointi) alkaen 2400 €/kk. Murtohälytinlaitteistot alkaen 500 € + asennus.

  3.10 Leasingrahoituksen kustannukset
  Leasingvuokraus on pitkäaikaista (2 – 5 vuotta) kaluston vuokrausta, jossa laite saadaan käyttöön yleensä käsirahaa. Vuokra-ajan jälkeen laite palautuu vuokranantajalle tai laitteen voi ostaa itselle. Laitteen jälleenmyyntiarvo määritellään prosentteina ostohinnasta, jolla hinnalla laite myydään vuokra-ajan jälkeen. Vuokrauksen korko on 1 - 2 % korkeampi kuin pankkilaina. Leasingissa arvonlisävero saadaan vähentää joka kuukausi, osamaksukaupassa saadaan palautuksena verotilikäsittelyn yhteydessä (laite on käyttöomaisuutta). Vuokraamalla talouden tunnusluvut näyttävät paremmalta mm. sijoitetun pääoman korkotuotto on suurempi ja velkaa vähemmän. Vuokraaminen myös säästää vakuuksia sillä raha ei sitoudu koneisiin, vaan pääomat ovat kokonaan liiketoiminnan käytössä. Huomioi leasingia käytettäessä irtisanomis- ja purkamisehdot, sopimussakko sopimuksen ennenaikaisesta irtisanomisesta voi tulla kalliiksi.

  3.11 Työkone- ja ajoneuvokulut, liikekäyttö
  Kohdassa lasketaan liiketoiminnan käytössä olevien työkoneiden ja ajoneuvojen kustannukset. Pelkästään henkilön yksityiskäytössä olevasta työsuhdeautosta käyttökulut merkitään kohtaan 25.

  3.12 Atk-laite ja ohjelmavuokrat
  Tavanomaiset Atk-laitteiden käyttöikä on alle 3 vuotta, joten niiden hankintakulut merkitään hankintavuoden kuluksi.

  3.13 Muut kone- ja laitekulut
  Tässä kohdassa tarkoitetaan työkaluja, joiden käyttöikä on alle 3 vuotta. Tällaisia ovat käsityökalut yms. pienlaitteet. Tähän kohtaan ei sisällytetä laitteita tai koneita, joiden käyttöikä on yli 3 vuotta. Ns. pienhankintoina voidaan vähentää yksittäisiä ostoksia, joiden hinta voi olla enintään 850 € alv 0 %. Ostosten yhteissumma ei saa ylittää 2500 € alv 0 %.

  3.15 Matkakustannusten korvaukset vuonna 2018
  Verovapaita korvauksia ovat kilometrikorvaukset oman auton käytöstä ja päivärahat, kuitenkaan ammatin- ja liikkeenharjoittajat (Tmi) eivät saa maksaa kilometri- ja päivärahoja itselleen rahana, vaan ne merkitään matkakuluvähennyksinä henkilökohtaiseen veroilmoitukseen. Avoimen ja kommandiittiyhtiön sekä osakeyhtiön omistajille matkakulut maksetaan rahana yrityksen kassasta. Koska verottaja on kiinnostunut yrityksen omistajille maksetuista verovapaista eristä, on matkalaskut tai ajopäiväkirja laadittava huolellisesti ja toimitettava kirjanpitoon oikein. Matkustuksesta aiheutuvat muut kulut merkitään kohtaan 14. Kuluja ovat mm. majoituskulut, bussiliput, lentoliput jne. Matkalaskulomakkeen löydät Yritystulkin lomakkeista.

  • Kilometrikorvaus oman auton käytöstä 0,42 €/km, lisämatkustajasta + 0,03 €/km.
  • Kokopäiväraha 42 € yli 10 h matkasta yli 15 km päähän toimipaikasta ja yli 5 km päähän kotoa.
  • Osapäiväraha 19 € yli 6 h matkasta yli 15 km päähän toimipaikasta ja yli 5 km päähän kotoa.
  • Yömatkaraha 12 €, jos matkayöpymisestä ei aiheudu majoittumiskuluja yritykselle.

  3.16 Edustusmenot
  Edustuksena pidetään vieraanvaraisuudesta aiheutuneita kuluja, jotka kohdistuvat asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin yrityksen elinkeinotoimintaan liittyviin henkilöihin. Edustusmenoja ovat edustustilaisuudet, -lahjat tai –matkat. Edustusmenojen määrästä 50 prosenttia on vähennyskelpoista menoa.

  3.17 Markkinointikulut
  Markkinoinnin kustannukset riippuvat harjoitettavasta liiketoiminnasta. Vähimmillään markkinointi maksaa käyntikortin ja yrityksen liikemerkkikustannusten verran. Seuraavassa ohjeellisia markkinoinnin kustannuksia (alv 0 %):

  • Käyntikortin painatus maksaa 50 - 300 €.
  • Liikemerkin (logon) ja lomakkeiden suunnittelusta mainostoimisto laskuttaa noin 400 €.
  • Peruskotisivut maksavat 250 - 1000 €, mutta laadukkaat mainostoimistolla teetetyt kotisivut maksavat 2500 - 10000 €. Kustannuksia tulee levytilan ja/tai ohjelmiston vuokrasta kotisivunpalveluntarjoajalta 40 – 400 €/vuosi. Lisäksi kustannuksia voi tulla sivujen ylläpidosta 40 - 100 €/h.
  • Yritysrekisterien ja hakupalvelujen korostetut lisätiedot hinnat alkaen 300 - 500 € vuosi. Yhteystiedot näkyvät joka rekisterissä ilmaiseksi.
  • Mainosvalon minimihinta on 500 €. Suurikokoisesta viiden neliömetrin uudesta valomainoksesta joutuu maksamaan 1500 – 2000 € + asennuskulut. Mainosvaloja voit ostaa myös käytettyinä. Mainospinta kuitenkin joudutaan ostamaan uutena, sillä teippaaminen vanhan tilalle harvoin onnistuu.
  • Teippien hinta noin 50 €/m2 ja asennus noin 50 €/h. Lisäksi mahdolliset suunnittelukulut.

  Radion, TV:n ja verkkosivujen mainoshintoja (alv 0 %):

  • Valtakunnalliset kaupalliset radiot (mainos arkena 30 sekuntia, klo 6 - 21): Radio Nova 140 - 445 €, Iskelmä-radiossa valtakunnallisesti 117 - 285 € ja NRJ 56 -104 €. Mainoksen tekokustannukset lisähintaan, hinnat alkaen 200 €.
  • Paikallisradiot: hinnoittelu n.16 - 60 €/30 sek ja yleisesti mainos tehdään samaan hintaan.
  • TV-mainonta: Mainonta myydään yleisesti kohderyhmäkauppana jolloin hinta vaihtelee suuresti ajankohdan, alueellisuuden ja toistojen mukaan. Esim. MTV3 15 kpl mainosta kesto 1,5 viikkoa hinnat noin: Uusimaa 22043 €, Keski-Suomi 3763 €, Oulu 5108 €, Lappi 2419 €. Mainoksen tuotanto alkaen 1000 €.
  • Digitaalinen markkinointi: Hakusanamainonta netissä (esim. Google): perustuu klikkihinnoitteluun (CPC) eli maksetaan vain, kun netissä klikataan linkkiäsi. Hinta vaihtelee 0,10 – 10 €/kpl avainsanasta riippuen. Kustannuksia voi rajoittaa asettamalla klikkauksille kappalemääräinen raja.
  • Sosiaalinen media: maksat joko mainosnäytöistä tai ainoastaan mainosta klikanneista. Voit kohdistaa mainoksesi esimerkiksi asuinpaikan, sukupuolen, iän, harrastusten ja kiinnostusten mukaisesti. Voit itse määrittää mainosbudjettisi päivä-, viikko- tai määräkohtaisesti esim. 1 €/päivä tai 30 €/kk, ylärajaa ei ole.
  • YouTube: 30 sek mainoksen hinta noin 0,05 - 0,10 €. Mainos voidaan kohdentaa. Katsoja voi 5 sekunnin katsomisen jälkeen ohittaa mainoksen tai jatkaa sen katsomista – maksat vain jos mainoksesi katsotaan kokonaan (tai vähintään 30 sek).
  • Display -mainonta: Bannerimainonnassa käytetään yleisesti CPM -hinnoittelua (Cost per Mille) tai CPT (Cost per Thousand) eli hintaa tuhatta näyttökertaa kohti. Bannerihinta esim. Iltalehden uutiset sivulla 468x400px 10 €/CPM. Näyttökertojen määrän voit itse valita.

  Esimerkkejä sanomalehtien ilmoitushinnoista (alv 0 %):

  • Ilmaisjakelulehdet ja tilatut paikallislehdet: noin 0,8 – 2,0 €/pmm. Ilmoitus 150 x (88) mm 240 - 600 €.
  • Lapin Kansa: ilmoitus arkisin sisäsivuilla osastosta riippuen 150 x 88 mm noin 991 € ja ¼ sivu 150 x 134 mm noin 1509 €.
  • Helsingin Sanomat: ilmoitus arkisin sisäsivuilla osastosta riippuen 150 x 42 mm noin 1731 - 2129 € ja 150 x 88 mm noin 3708 - 4560 €.
  • Maaseudun Tulevaisuus: tekstissä neliväri-ilmoitus noin 4,55 €/pmm, mainos 140 x 44 mm noin 637 €.
  • Ilmoittelussa kannattaa hyödyntää toistoalennukset, yleensä vähintään 20 %.

  Palstamillimetri (pmm)
  Yhden palstan levyinen (yleensä 39 - 50 mm) ja millimetrin korkuinen tila sanomalehdessä.
  Ilmoituksen hinnan laskeminen: millihinta x palstaluku x korkeus milleinä.

  Musiikin esittäminen (alv 0 %):
  Asiakas-, työ-, palvelu- tai liiketiloissa soiva musiikki on maksullista. Jos tiloissasi tai puhelinvaihteessasi soi äänitemusiikkia (esimerkiksi radiosta, televisiosta, nauhalta, äänilevyltä, tietokoneelta tms. tavalla) tulee lain mukaan maksaa tekijänoikeuskorvaus. Tekijänoikeuskorvauksia maksetaan Gramexille ja Teostolle. Gramex edustaa äänitteellä esiintyviä taiteilijoita ja äänitteen tuottajia. Teosto edustaa säveltäjiä, sanoittajia ja sovittajia sekä musiikin kustantajia. Voit hankkia luvat taustamusiikin esittämiseen yhdestä osoitteesta www.musiikkiluvat.fi.

  Esimerkkejä taustamusiikin esittämisestä asiakastiloissa:

  • Kampaamo/kauneushoitola alle 30 m² vuosihinta 236 €
  • Myymälä 100 m² vuosihinta noin 393 €
  • Myymälä 200 m² vuosihinta noin 516 €

  Yleisradiovero (Yle-vero)
  Osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt joiden verotettava tulo on yli 50 000 euroa joutuvat maksamaan YLE- veron. Avoimien ja kommandiittiyhtiöiden sekä asunto-osakeyhtiöiden ei tarvitse maksaa yleisradioveroa. Veron määrä on min. 140 € - max. 3000 € ja se lasketaan 140 euroa + 0,35 % verotettavan tulon 50 000 € ylittävältä osalta.

  3.18 Tutkimus- ja tuotekehityskulut (YT5 -laskelmassa)

  • Tavaramerkki 225 €, voimassa 10 vuotta
  • Mallioikeus alkaen 215 €, voimassa 5 vuotta
  • Patentin hakemusmaksu 400 € ja vuosimaksu ensimmäiset kolme vuotta 200 €. Käytännössä hakemiseen on käytettävä patenttitoimistoa, jolloin kustannus vähintään 2000 €.
  • Hyödyllisuusmalli 700 €, (1-4 vuotta)

  3.19 Hallintopalvelut
  Hallintopalveluihin kuuluvat taloushallintopalvelut, kuten kirjanpito ja tilintarkastus.Tilitoimistot perivät kirjanpidosta pienimmillään 700 – 800 €/vuosi, mutta tavanomaisesti kuitenkin 1 500 – 2 000 €/vuosi. Jos kirjanpitotositteita tulee mapillinen kuukaudessa ja myös palkanlasku on tilitoimistossa, on tilitoimiston lasku 400 – 500 euroa/kk. Jos liiketoimintasi on avoin yhtiö-, kommandiittiyhtiö- tai osakeyhtiömuotoista, on syytä lisätä tilintarkastuskuluiksi 500 - 700 €/vuosi.
  Työvoiman vuokraus on järkevä tapa ottaa ensimmäinen vieras työntekijä tai käyttää silloin, kun on kysymyksessä tilapäinen ruuhka, sijaisuus tai lomitus. Kustannukset on helposti ennakoitavissa ja työsuhde voidaan päättää myös ennakoitua aiemmin. Työvoiman vuokraamisen edut ovat

  • kulujen budjetointi on helppoa, kustannus on kiinteä sisältäen kaikki kulut
  • työvoiman saatavuus on nopeaa ja tarve voi olla minkä pituinen tahansa
  • tarvittaessa työntekijä voidaan vaihtaa sopivampaan kesken sopimuskauden
  • hyvä tapa palkata sopiva ja koeteltu työntekijä jatkuvaan työsuhteeseen, sillä työntekijä voidaan ”ostaa” vuokranantajalta

  3.20 Tiedonhankinta
  Ammattitaidon ylläpitämiseksi voit tilata yrityksellesi alasi ammattilehdet sekä asiakkaita tai omaa tiedonhankintaasi varten aikakausilehtiä ja sanomalehtiä yrityksesi osoitteeseen. Yleisesti oma päivälehti kannattaa siirtää yrityksen nimiin ja tulemaan yrityksen osoitteeseen. Jäsenmaksuja ovat Yrittäjäjärjestön jäsenmaksu (yhden henkilön yritykseltä 160 €, 2-3 hlö 237 €) ja Veronmaksajan Keskusliitto alk. 59 €.

  3.21 Tieto- ja rahaliikenteen kulut
  Uuden yrityksen ongelmana on luottotietojen puuttuminen, joten esim. puhelinliittymää ei aina saa osakeyhtiölle avattua ilman takuumaksua. Tavanomainen takuumaksu on yhdelle kännykälle 300 euroa, joka maksetaan vuodeksi puhelinoperaattorille. Operaattori harvoin palauttaa takuusumman automaattisesti, joten sitä on syytä anoa takaisin.

  Esimerkkejä tietoliikenne- ja pankkiyhteyskuluista ja laitteista (hinnat alv 0 %):

  • Nettiliittymän vuosimaksu n. 360 euroa (30 €/kk).
  • Puhelinliittymä 240 €/vuosi, myös hälytinjärjestelmä voi tarvita oman liittymän.
  • Maksupäätteen hinta alkaen n. 290 euroa tai vuokrattuna n. 360 €/vuosi. Lisäksi avausmaksu noin 50 €. Pöytämallinen kiinteällä verkkoyhteydellä noin 456 €/vuosi ja langaton omalla sim-kortilla noin 600 €/vuosi.
  • Mobiilimaksaminen: Tabletilla, puhelimella tai tietokoneella käytettävä maksupääte alkaen 59 € ja välityspalkkio maksamisesta 1,5 - 2,75 %. Ei kuukausi tai vuosimaksua.
  • Korttimaksut yritykselle: Debit -korteissa enintään 75 senttiä ja vähintään 4 senttiä/vastaanotettu korttimaksu. Kun ostoksen arvo nousee 13 euroon hinta muuttuu prosentuaaliseksi (0,31% ostoksen arvosta). Ylärajana on 242 euroa eli 75 senttiä. Credit -korteissa (Visa ja Master Card) myyjältä peritään loppusummasta riippumatta 0,9 % ostoksen arvosta tai 4 senttiä tapahtumalta. Muut luottokortit voivat olla 0,3 - 3% kalliimpia.
  • Kassakoneen hinta alkaen 279 euroa.
  • Käteiskassan tilitys pankissa alkaen 3 euroa kerta. Setelien tilitys on kolikoita halvempaa.
  • Laskutusohjelma, jossa sähköinen laskutus alkaen 480 euroa vuodessa.
  • Rahahuolto liikkeeseen eli käteiskassan nouto ja vaihtorahojen tuonti 2 kertaa viikossa alkaen 850 euroa vuodessa. Palvelua myyvät valtakunnalliset vartiontiliikkeet.

  3.22 Vakuutukset
  Yrityksesi tarvitsee vähintään vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen vuosimaksut ovat kaupan alan yrityksissä 400 – 1000 euroa ja teollisissa 1000 – 2000 euroa. Muita tarpeellisia vakuutuksia ovat keskeytysvakuutus ja konerikkovakuutus.

  3.23 Toimistokulut
  Toimistokuluihin sisältyvät toimistotarvikkeet ja – koneet hankintahinnasta riippumatta, jos niiden käyttöikä on alle 3 vuotta. Tarkista, että laitekuluja ei sisälly kohtaan 12 tai 13.

  3.24 Kokous- ja neuvottelukulut
  Em. kuluihin sisältyvät työaikana asiakkaiden, tavarantoimittajien, viranomaisten tms. tai oman henkilökunnan kesken pidettyjen tilaisuuksien kulut.

  3.25 Ajoneuvokulut, yksityiskäyttö
  Tarkoittaa työsuhdeautojen kustannuksia eli autoja, jotka eivät ole liiketoiminnan käytössä. Näistä kuluista ei voida vähentää arvonlisäveroa.