Vähittäis- ja tukkukauppa ostavat valmiita tuotteita, joiden ostohintaan lisätään myyntikate ja myydään eteenpäin. Myyntikatteella maksetaan yrityksen toiminnasta syntyvät välilliset kustannukset eli palkat, vuokrat, sähköt, vakuutukset jne. Kaupassa ainoita välittömiä kustannuksia ovat tavarakustannukset.

Seuraavalla laskentaohjelmalla voit hinnoitella eriä tai tuotteita:

Myyntikate
Myyntikatteen laskentaa käytetään yleisesti kaupan alalla. Myyntikate vaihtelee suuresti aloittain, mitä suuremmat kulut niin sitä enemmän tarvitaan rahaa eli katetta. Tästä johtuu mm. verkkokauppojen matalammat hinnat sillä pystyään toimimaan halvemmissa toimitiloissa jolloin pienemmillä kuluilla voidaan myydä pienemmällä myyntikatteella. Markettien ja ketjujen halvemmat hinnat taas johtuvat pienemmästä sisäänostohinnasta. Kalliissa tuotteissa taas pitkät myyntiajat syövät myyntikatetta, sillä rahoituskulut nakertavat katetta esim. auto- ja konekauppa. Vähittäiskaupassa myyntikatetta syö myös hävikki. Sitä aiheuttavat myymälävarkaudet, tavaran rikkoontuminen tai tuoretavarassa myyntipäivän ylittyminen. Hävikin määrä voi helposti olla 4 prosenttia koko myynnistä. Hävikki on otettava mukaan myyntihintaa määritettäessä.

Vältä yleistä virhettä katelaskennassa, JAA ÄLÄ KERRO!
Esimerkki 35 prosentin myyntikate 100 eurosta:
Oikea laskutapa on 100 € /(100 – 35) x 100 = 153,85 €.
Väärä laskutapa on 100 € x 1,35 = 135 €. Katteeksi tulee vain 26 %.

Esimerkkejä toteutuneista myyntikateprosenteista:

  • Autokauppa noin 20 - 25 %
  • Kodintekniikka noin 20 %
  • Tukkukauppa noin 28 %
  • Vähittäiskauppa noin 29 %
  • Päivittäistavarakauppa noin 26 - 28 %
  • Vaatekauppa 30 %

Huom! Hinnoittelussa myyntikateprosentti pitää olla toteutunutta suurempi, esim. vaatekaupassa 55 - 60 % sillä käytännössä osa tuotteista myydään alennuksella, tuotteesta tulee reklamaatioita ja hävikkiä (myymälävarkaudet, tuotteen rikkoontuminen tai likaantuminen). Lopullinen myyntikateprosentti pitäisi jäädä noin 30 prosenttiin.

Myyntikate lasketaan seuraavasti:

#

Myyntikateprosentti lasketaan seuraavasti

#