Yrittäjän henkilökohtaisen omaisuuden turvaaminen

Yleensä yrityksen toiminnan jatkuttua pitkään alkaa yritykseen ja yrittäjälle kertyä varallisuutta. Yritystoiminnassa ja elämässä on kuitenkin riskejä, joihin ei voi itse aina vaikuttaa edes vakuutuksilla. Siksi suosittelemme yritystoiminnan yhtiömuodoksi osakeyhtiötä, tekemään avioehdon, testamentin ja kehottaa myös lapsia tekemään testamentin sekä maksamaan yrittäjälle reilua palkkaa.

Palkan ja osinkojen nostaminen

Osakeyhtiössä moni yrittäjä kerryttää yritykseen varallisuutta eikä nosta palkkaa ja osinkoa tavallista työntekijää enempää, koska ei tarvitse rahaa tai ei halua maksaa veroja. Kuitenkin voi tulla oikeusjuttu, tulipalo, rikos tms., joita vakuutukset eivät korvaa kokonaan tai ollenkaan, ja yritys joutuu konkurssiin ja sinne kertyneet varat menetetään.

Avioero

Mikäli avioehtoa ei ole tehty, on puolisoilla avioliittolain mukainen avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Pahimmassa tapauksessa yritys on myytävä tai se pilkotaan osiin. Lähes aina tilanne halvaannuttaa yrityksen ja/tai yrittäjän henkilökohtaisen talouden ainakin väliaikaisesti. Avioehto kannattaa vaatia kaikilta yhtiön osakkailta sekä heidän ja omilta lapsilta.

Konkurssi

Osakeyhtiö
Osakeyhtiössä yrityksen ja yrittäjän varat ovat juridisesti erillään, ellei rikoksia ole tehty. Vaikka osakeyhtiö ajautuisi konkurssiin, yrittäjän omat varat säilyvät koskemattomina ellei omaisuutta ole annettu vakuudeksi yrityksen puolesta.

Henkilöyhtiö
Henkilöyhtiöissä (toiminimi, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö) yhtiömiehet vastaavat yrityksen veloista koko omaisuudellaan. Avoimessa ja kommandiittiyhtiössä, jos yhtiömiesten varallisuudet ovat erilaiset, peritään velka siltä, jolla rahaa on.

Pahinta on, että yhtiömiehet vastaavat ) myös muista veloista kuin pelkästään velkakirjaveloista. Muita velkoja ovat vero-, arvonlisävero-, palkka-, vakuutus- ym. velat. Em. mainitun vuoksi on henkilöyhtiöissä järkevää ryhtyä muuttamaan yritysmuoto osakeyhtiöksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Parasta olisi aloittaa heti osakeyhtiönä.

Henkilöyhtiöissä peritään velka siltä yhtiömieheltä, jolla on rahaa tai omaisuutta