Koranarahoitus ja -tuet

Kustannustuki haettavissa 7.7.-31.8.2020

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut vähintään 30 % koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Kustannustuella vahvistetaan yritysten maksuvalmiutta sekä pyritään pienentämään konkurssiuhan alle joutuvien yritysten määrää. Lisätietoa https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-ku...

Ravintolatuki

Ravintolatuki maksetaan automaattisesti, jos olet toimittanut 4/2020 alv -ilmoituksen. Seuraavasta linkistä voit tarkistaa, joudutko hakemaan tukea https://mara.ahtp.fi/

Pääsäännöt:

 • Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat jotka olivat suljettuina 4.4 - 31.5.2020
 • Palkkatuki 1000 €/kokoaikaisesti työskennellyt työntekijä, jos palkkasumma on ollut vähintään 2500 €/3kk.
 • Tuki 15% myynnin laskusta max.500 000 €, jos huhtikuussa 2020 oli pienempi kuin keskimääräinen myynti huhti-toukokuussa 2019 tai tammi-helmikuussa 2020. Näistä vertailukohdaksi valitaan automaattisesti se, jolloin keskimyynti oli suurempi.
 • Lisätietoa www.tem.fi

Yksinyrittäjän toimintatuki

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea yrityksen sijaintikunnasta koronavirustilanteessa. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka. Lisätietoa TEM.fi

Alv-laina

Tammi-maaliskuun aikana maksetut arvonlisäverot (3kk) voi lainata yritykselle takaisin.

 • korko 2,5 %
 • maksuaika kaksi vuotta
 • hakuaika 31.8.2020 saakka

Haku OmaVerossa nimellä maksujärjestelypyyntö. Lisätietoa: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishu...

Uusi tilapäinen TKI-laina Business Finlandilta

Vähintään kuusi henkeä työllistävät yritykset voivat hakea rahoitusta tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin.

 • Projektin koko vähintään 150000 €, lainan suuruus on 100000 - 500000 €
 • Laina-aika pääsääntöisesti 7-10 vuotta.
 • Hakuaika 2020 loppuun saakka.

Lisätietoa: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutis...

Finnveralta lainaa ja lyhennysvapaita kuukausia

Jos Finnvera on taannut pankkilainasi, Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Jos sinulla on lainaa suoraan Finnverasta, voit hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaata. Lyhennysvapaan aikana maksat vain korot ja kulut.

 • Finnvera ei korota pankkilainoille antamiensa enintään 300000 € takauksien takausprovisiota.
 • Finnveran lainoissa ja luotollisen tilin takauksissa marginaalia tai takausprovisiota ei koroteta, jos kokonaisvastuut ovat enintään 300000 €.
 • Finnveralta voi hakea lainaa. Finnveran takausosuus on aina 80 %. Takauksen vähimmäismäärä on 10000 € ja yhdelle yritykselle myönnettyjen pk-takausten enimmäismäärä on yhteensä 120000 €.

Lisätietoa Finnvera.fi

Työnantajalle alennusta TyEL-maksuun

Hallitukselta -2,6 % alennus työeläkemaksuun 1.5 - 31.12.2020 eli ensimmäiset alennetut maksut tulevat kesäkuun lopussa.

Muutoksia työlainsäädäntöön 31.12.2020 saakka


 • Nopeutettu lomautusprosessi poikkeustilanteessa yt-lain piirissä oleville yrityksille, lomautusilmoitukset voi antaa ilman yt-neuvotteluja. Työsopimuslain mukainen lomautusilmoitusaika on 5 päivää (ei siis 14 päivää). Tämänkin jälkeen työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa voi kuitenkin olla laista poikkeavia lomautusilmoitusaikoja.
 • Työnantaja voi lomauttaa myös määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän samassa laajuudessa kuin toistaiseksi voimassa olevan työntekijän.
 • Työnantaja voi purkaa koeajalla olevan työntekijän työsuhteen myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella, eli jos työnantajan edellytykset tarjota työtä työntekijälle ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi.
 • Jos työntekijä on irtisanottu taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä, työnantajan on tarjottava työtä työntekijälle 9 kuukauden (ennen 4 tai 6 kk) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin.
 • Lisätietoa: www.ek.fi

Kassakriisissä kannattaa toimia seuraavasti

 • Tee Yritystulkin YT23 Kassabudjetti (Toimiva yrittäjä -> Taloushallinto).
 • Tarkista omat saatavasi ja neuvottele asiakkaittesi kanssa, vakavaraisimmat asiakkaat voivat maksaa laskusi vaikka heti.
 • Voidaanko saada nopeasti lisää myyntiä esim. lahjakortit, kotiinkuljetus?
 • Tavarantoimittajilta ja vuokranantajilta on mahdollista saada lisää maksuaikaa neuvottelemalla.
 • Vältä lisälainan ottamista, vaikeuksia luultavasti tulee myöhemmin.
 • Hae ennakkoveron määrää pienemmäksi OmaVerossa.
 • YEL-maksujen maksuihin saa maksuaikaa 8% korolla.
 • Ota yhteys rahoittajiisi, joiden kanssa sovitaan lainanlyhennysten siirroista, koron tilapäisestä alentamisesta, limiittirajan nostosta tms. toimenpiteistä kassavarojen määrän lisäämiseksi.
 • Tee lomautusvaroitus heti. Irtisanominen on kalliimpi tapa lomapalkkojen ja irtisanomisajan palkkojen maksamisen vuoksi.
 • Varakkaimmat työntekijät voivat joustaa palkanmaksussa.
 • Kaikki kulut minimiin esim. markkinointikulut tapauskohtaisesti, ajoneuvojen ja työkoneiden vakuutukset, vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut.
 • Tarkista, onko joku ELY-keskuksen myöntämä avustus vielä hakematta maksuun. Tarvittaessa yritykset voivat hakea yrityksen kehittämisavustuksen maksatusta nopeammassa aikataulussa ja useammassa erässä.
 • (YEL-työtuloa voi muuttaa pienemmäksi, mutta maksut pienevät vasta tulevaisuudessa).
 • Voidaanko yrityksen omistamia koneita, laitteita, ajoneuvoja siirtää rahoitusyhtiölle?
 • Voidaanko yrityksen omistamat toimitilat myydä ja jäädä vuokralle?
 • Voidaanko vuokratoimitiloista vaihtaa halvempiin?