Företagstolken

I Företagstolken hittar man instruktioner, arbetsböcker och kalkyleringsprogram samt blanketter och datadispotioner, vilka hjälper företagaren att självständigt sköta företagets administration, ekonomin och marknadsföringen. Vidare innehåller Företagstolken en del gällande grundandet av ett företag, i vilken grundandet av företaget förverkligas på rätt sätt genom att man förbereder sig för att undvika grynnor, felskär och problem.