Tuloverotus yrittäjän kannalta henkilöyhtiössä (Ay ja Ky). Seuraavassa tarkastellaan yrittäjän ja hänen perheensä verotusta.

Yrityksen verotus
Verotettava tulo verotetaan kokonaisuudessaan vastuullisten yhtiömiesten henkilökohtaisena tulona, vaikka voitto-osuutta ei olisi yhtiöstä nostettukaan. Yhtiön ja vastuullisten yhtiömiesten kesken ei voida järjestellä tai siirtää verotusajankohtaa.

Yhtiön varojen nostotavat
Palkanmaksu yhtiömiehille ei ole pakollista, vaan varoja voidaan ottaa yksityisottoina ilman sotumaksuja (n. 3 %). Yhtiömies voi ottaa yrityksen tavaraa käyttöönsä ja ne arvostetaan alkuperäiseen hankintahintaan tai todennäköiseen luovutushintaan. Esim. kauppias ottaa tavaran käyttöönsä kaupan ostohinnalla. Verotettava tulo verotetaan kokonaisuudessaan vastuullisten yhtiömiesten henkilökohtaisena tulona, vaikka voitto-osuutta ei olisi yhtiöstä nostettukaan. Yhtiön ja vastuullisten yhtiömiesten kesken ei voida järjestellä tai siirtää verotusajankohtaa.

Vastuullisille yhtiömiehille voidaan maksaa palkkaa ja luontoisetuja työntekijän tapaan. Palkka ja luontoisedut lasketaan yhteen, ja yhteissumma on verotettava tulo. Yrittäjän kannalta edullinen tapa maksaa palkkaa on ostaa tavara tai palvelu omalla rahalla ja maksattaa hankinta yrityksellä. Prosessi menee seuraavasti:

  • Jotta menettelyä voidaan käyttää, on yrittäjän oltava työsuhteessa yritykseen ja hänelle on maksettava säännöllistä rahapalkkaa niin paljon, että menettelystä yritykselle aiheutuvat verotilitykset voidaan maksaa.
  • Yrittäjä ostaa tuotteen/palvelun ja maksaa hankinnan itse. Näin hankinta tulee maksajan nimiin ja takuu on kuluttajaehtoinen.
  • Yritys maksaa hankinnan kaupan/palvelutuottajan antaman maksukuitin mukaisesti yrittäjän tilille.
  • Hankintahinta lisätään yrittäjän palkkaan. Summasta pidätetään ja tilitetään vero yrittäjän henkilökohtaisen veroprosentin mukaan ja lisäksi tilitetään sosiaalivakuutusmaksut.
  • Yritys ei voi vähentää ostoksesta arvonlisäveroa, koska hankinta on yksityinen.

Tapa on edullinen myös yritykselle, kuten seuraavasta esimerkistä käy ilmi.

YEL-yrittäjä ostaa television itse ja yritys maksaa summan yrittäjälle YEL-yrittäjä ostaa television omalla rahalla
Yrittäjän kustannus Television hinta 1000 € lisätään yrittäjän palkkaan. Verotettavasta tulosta yrittäjä maksaa henkilökohtaisen tuloveroprosentin mukaan esim. 30 % eli yrittäjä maksaa 1000 €:n televisiosta 300 €. Yrittäjä maksaa television 1000 €, jolloin yrittäjän on nostettava palkkaa 1428 €, jos tuloveroprosentti on esim. 30 %
Yrityksen kustannus 1030 € eli TV:n hinta 1000 € + palkan sivukuluja n. 30 €. 1468 € eli yritys maksaa palkkaa 1428 € + palkan sivukuluja n. 40 €.

Tällä järjestelyllä yrityksen kassasta säästyy n. 374 euroa ja yrittäjän rahapussista n. 700 euroa.

Varojen lainaaminen
Em. lisäksi varoja osakas voi nostaa lainana, korkona ja vuokratulona. Yhtiömiehen nostama laina on saajalleen pääomatuloa siltä osin, kun se on vielä yhtiön tilinpäätöshetkellä maksamatta. Yhtiömies voi lainata yhtiölle rahaa ja saada siitä käyvän korkotulon (pääomatuloa) edellytyksellä, että yhtiö tarvitsee rahaa. Lainasta pitää laatia velkakirja. Lainalla ei tarvitse olla vakuutta. Kun yhtiömies vuokraa yhtiölle käyttöomaisuutta, syntyy pääomaverotettavaa vuokratuloa.

Yrityksen hankintavelan korko
Henkilöyhtiön osuuden hankintaan käytetyn velan korot vähennetään suoraan yhtiön tulo-osuudesta ennen tuon jakamista ansio- ja pääomatuloksi.

Veron määrä
Henkilöyhtiön tulo ja varallisuus jaetaan vastuunalaisille yhtiömiehille verotettavaksi, ja jako perustuu yhtiösopimukseen. Varsinaisesta jako-osuuden nostamisesta ei erikseen peritä veroa. Pääomatulon määrä perustuu nettovarallisuuteen, joka tarkoittaa elinkeinotulolähteeseen kuuluvien varojen ja velkojen erotusta. Laskenta perustuu edellisen vuoden tilinpäätökseen. Yrityksen omistama ja yrittäjän käytössä oleva asunto vähennetään nettovarallisuudesta.
Nettovarallisuuteen luetaan laskennallisesti 30 % verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettujen elinkeinotoiminnan ennakonpidätyksen alaisten palkkojen määrä.
Pääomatulona verotetaan 20 prosenttia nettovarallisuudesta, josta maksetaan veroja 30 % alle 30000 € ja 34 % yli 30000 € pääomatulosta. Loppuosa (80 %) tulosta verotetaan ansiotulona progressiivisen asteikon mukaisena valtionverona ja kunnallisverona. Em. vero-osuudet jaetaan verotuksessa vastuullisten yhtiömiesten kesken heidän nettovarallisuusosuuksiensa suhteessa. Ns. henkilökohtaisen tulolähteeseen (ei liiketoimintaan kuuluvat tulot, esim. asunnon vuokra) tulot verotetaan yhtiömiehiltä pääomatulona.

Yrittäjävähennys
Yrittäjävähennys on viisi prosenttia toiminimien, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden nettotulosta. Käytännössä se merkitsee noin kahden prosentin kevennystä yrittäjän verotukseen.

Ruokakulut matkalla
Yritys voi maksaa yhden ruokailun yhtä kokopäivärahaa (matkan kesto yli 10 tuntia) kohden, eikä se vähennä päivärahan määrää. Jos ruokailuja on kaksi, päivärahaa maksetaan 50 %. Puolipäivärahan (yli 6 tuntia) puolittaa jo yksikin ruokailu. Edellytyksenä on palkanmaksu yrittäjälle.

Ajoneuvot
Ajoneuvot kuuluvat elinkeinotoimen varallisuuteen, jos yli puolet ajoista on työajoa. Tällöin kaikki autosta aiheutuneet kulut menevät kirjanpitoon. Autosta kannatta pitää ajopäiväkirjaa. Yksityisajot vähennetään liiketoiminnan kuluista ja arvo lisätään yhtiömiehen verotuloon. Vaihtoehtoisesti voidaan ottaa autoetu luontaisetuna, joka lisätään palkkaan. Yrittäjän kannattaa yleensä ottaa vapaa autoetu, jos ajokilometreja on enemmän kuin 10 000.

Kilometrikorvaukset ja päiväraha
Oman auton käytöstä tehdään matkalasku yritykselle, jolta laskutetaan samalla myös mahdolliset päivärahat ja ateriakorvaukset. Yritys maksaa laskun tilillesi. Kilometrikorvaukset ja päivärahat ovat verotonta tuloa.

Luontoisedut
Yrityksessä työskentelevillä yhtiömiehillä on mahdollisuus luontoisetuihin. YEL- yrittäjälle luontoisetujen maksaminen on edullista, koska niistä maksetaan vain n. 3 % sosiaaliturvamaksuja. Työntekijän luontoisedusta maksetaan myös TyEL – maksu, jolloin lisäkustannus on yli 20 %. Tyypillisiä luontoisetuja ovat puhelinetu, lounasetu, asuntoetu ja autoetu. Lounasetuna verotetaan 75 % lounaan hinnasta, mutta muiden luontoisetujen arvon Verottaja määrittelee vuosittain.

Esim. YEL-eläkettä maksava yrittäjä ottaa itselleen lounasedun hankkimalla lounassetelit arvoltaan 10 euroa. Niitä yrittäjä voi nostaa yhden työpäivää kohden myös lomapäiviltä. Lounasetu on yrittäjälle edullinen, sillä esim. 10 euron lounasedusta yrittäjä maksaa 2,25 euroa (henkilön veroprosentti 30 %).

Yrittäjälle aiheutuvat kulut

  • Lounasedun arvosta 75 % on verotettavaa tuloa eli 7,50 euroa.
  • Verotettavasta tulosta 7,50 euroa yrittäjä maksaa henkilökohtaisen veroprosentin mukaan esim. 30 % eli yrittäjä maksaa 10 euron lounasedusta 2,25 euroa.

Yritykselle aiheutuvat kulut

  • Lounassetelit 10 euroa + toimituskulut n. 0,2 euroa = 10,20 euroa.
  • Yrittäjän lounasedun arvosta 7,50 euroa maksetaan sosiaaliturvamaksuja n. 0,30 euroa.
  • Kustannus yritykselle n. 10,50 euroa, joka pienentää yrityksen verotettavaa tuloa n. 20 % eli 10 euron lounassetelin lopullinen kustannus yritykselle on n. 8 euroa.

Työhuonekulut
Jos henkilö työskentelee kotona myös asumiseen käytettävissä tiloissa, on mahdollisuus saada työhuonevähennys. Yrittäjälle työhuonevähennys on 820 euroa ja se maksetaan tulonhankkimisvähennyksen lisäksi. Työhuonevähennys on useimmille kalliimpi vaihtoehto kuin kotityöhuoneen tai -työtilan vuokraaminen yritykselle käypään hintaan. Vuokranantaja maksaa nettovuokrasta pääomaveroa 30 % (34 %). Vuokran määrästä vähennetään kulut, kuten lämmitys, vakuutus, osuus kiinteistöverosta yms.

Vähäinen oma käyttö
Kaikesta omasta käytöstä maksetaan vähintään hankintahinta ja arvo lisätään yrittäjän palkkaan.


Yrittäjän omien lasten työllistäminen
14-16 -vuotiaat lapset saavat ansaita verottomasti 3305 € (2019), jolloin omat lapset kannattaa työllistää omassa yrityksessä, ellei muuta työtä löydy. Meno on yritykselle vähennyskelpoinen ja sivukulut ovat pienet. Työnantajan maksamat sivukulut ovat keskimäärin vain n. 2,1 %. Alle 16 -vuotiaan palkasta ei tarvitse maksaa työeläkevakuutusta, työttömyysvakuutusmaksua eikä sairausvakuutusmaksua.

Perheenjäsenen nettopalkan lisääminen
Yrityksessä työskentelevän muun kuin YEL-eläkettä maksavan perheenjäsenen bruttopalkasta on pidätettävä TEL-maksua ja työttömyysvakuutusmaksua iästä riippuen 8,25 % tai 9,75 %. Jos yritys maksaa maksut työntekijän puolesta, ja se on saajalleen luontoisetua. Järjestely parantaa 3000 euron kuukausipalkan saajan nettopalkkaa alkaen n. 150 euroa/kk.