Yritys maksaa liiketoiminnastaan veroa. Yrityksen ennakkovero määräytyy edellisen vuoden veroilmoituksen perusteella tuloksen mukaan.


Ennakkovero maksetaan OmaVero -palvelussa, joka kuukauden 23. päivä. Ennakoihin kannattaa hakea muutosta OmaVero -palvelussa, jos viimeksi päättyneen, kuluvan tai seuraavan verovuoden ennakko on liian suuri tai pieni.