Miljötjänsternas kontaktinformation

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom Västkustens miljöenhets verksamhetsområde erbjuder kommuninvånarna tjänster om individens livsmiljö i enligt med gällande lagstiftning.

Kontaktupgifter

Miljövård

Miljöinspektör Linda Nordmyr (ti-fre) 044 727 1263
linda.nordmyr(at)korsholm.fi

Miljöinspektör Anne Bergqvist 044 4249154
anne.bergqvist(at)korsholm.fi

Hälsoskydd

Hälsoinspektör Kerstin Häggqvist 044 727 1511
kerstin.haggqvist(at)korsholm.fi

Hälsoinspektör Maria Nylund 050 549 6046
maria.nylund(at)korsholm.fi