FT14 Kalkyleringsprogram för investering

Programmet kalkylerar investeringens lönsamhet samtidigt med alla kalkyleringsmetoder

  • Nyvärdesmetod
  • Annuitetsmetod
  • Intern räntesats-metod
  • Metod för kapitalets avkastning
  • återbetalningstid

Med programmet du kan kalkylera t.ex.

  • maskin- och anläggninginvesteringar
  • lokalinvesteringar för uthyrning, butiker, industrifastigheter mm.
  • lönsamhet av långfristig markadsföringsinvestering
  • hyrning vs. anskaffning