Företaget betalar skatter enligt följande

Mervärdesskatt och arbetsgivarprestationerna

 • betalas via nätet i skatteförvaltninges MinSkatt -tjänst
 • förfallodagan är den 12:e i varje månaden.
 • arbetsgivarprestatiorner är förskottinnehållning från lön och arbetsgivares sjukförsäkningsavgift
 • Företag vars omsättning under räkenskapsperioden är högst 500 000 euro ges möjlighet att redovisa moms enligt betalningsprincipen. Vid redovisningen enligt betalningsprincipen hänför företaget den moms som ska betalas på försäljningar och den moms som dras av för inköp till den månad då företaget får betalningen för försäljningen eller betalar varan eller tjänsten som det köpt.

Allt fler kan välja ett kvartal eller ett kalenderår som skatteperiod. Gränsen ska liksom för närvarande bestämmas enligt den omsättning under ett kalenderår som avses i bokföringslagen eller enligt motsvarande avkastning. Gränsen för tillämpning av kvartalsförfarandet ska höjas från nuvarande 50 000 euro till 100 000 euro. På motsvarande sätt ska mervärdesbeskattningens gräns för kalenderårsförfarandet höjas från 25 000 euro till 30 000 euro.

Återbäring av mervärdesskatt och arbetsgivarprestationerna
För stora inbetalningar eller medvärdesskattens återbäringar betalas in på företagets bankkonto. Skatteperiodens uppgifter kan rättas under 45 dygn utan påföljder förseningsavgift. Du kan ändra återbäringspunkten och återbäringsgränsen i MinSkatt. Sammandraget för en period om en kalender månad kan läsas i MinSkatt.

OBS!
Katso-koden är bokföringsbyråernas och företagens nyckel till bland annat webbtjänsten MinSkatt. Från och med januari 2017 ska skatter på eget initiativ deklareras och betalas i MinSkatt.


Förskottsskatt

 • Betalas månatligen den 23. dagen.
 • Skatteförvaltningen skickas förskottskattebeslutet till betalare och giroblanketter för betalning eller e-faktura.
 • Företaget betalar skatt beroende på affärsverksamhetens resultat. Företagaren/företaget som inleder sin verksamhet ska uppskatta näringsverksamhetens resultat och anmäla detta till Skatteförvaltningen med blanketten för etableringsanmälan Y3 i FO-anmälan.
 • För ett befintligt företag fastställer Skatteförvaltningen automatiskt förskotten för det kommande året utgående från inkomstuppgifterna i den senast slutförda beskattningen.
 • Rörelseidkare och yrkesutövare samt bolagsman i öppet bolag och kommanditbolag betalar förskotten själv eller de betalas av företaget.
 • Aktiebolaget betalar förskottsskatt själv. Om aktiebolaget betalar dividend, kan aktieägaren ansöka förskottsskatt.
 • Om skatteskyldigen har betalt för litet förskottsskatt, måste den betala kvarskatt inkl. ränta i två rater, den 5. december och februari.


Du kan ändra förskotsskattens mängd, betale inte för mycket eller för litet