Lagstadgade och obligatoriska försäkringar som arbetsgivaren måste teckna

Följande obligatoriska försäkringar betalas samtidigt som den faktura som inkrävs i januari.

Grupplivförsäkring
Grupplivförsäkring för sina arbetstagare är de arbetsgivare skyldiga att teckna i branscher i vilkas allmänt bindande arbetskollektivavtal finns ett stadgande därom. Försäkringsavgiften är lika stor i alla försäkringsbolag, eftersom det är fråga om en obligatorisk försäkring (ca. 0,07 % av lönerna).

Olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkringen skyddar arbetstagarna vid händelse av arbetsolyckor och yrkesskador. Storleken på försäkringen varierar enligt bransch, beroende på hur olycksbenägen den är, från 0,4 procent ända upp till 8 procent. I byggnadsbranschen inträffar mest olyckor. Försäkringspremiens storlek varierar försäkringsbolagen emellan. En genomsnittlig olycksfallsförsäkring utgör ca. 1,2 % av lönen.

Arbetslöshetsförsäkring
Varje arbetsgivare som enligt lagen om olycksfallsförsäkring bör försäkra sina arbetstagare är skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetslöshetsförsäkringspremierna består av två delar (arbetstagarens och arbetsgivarens andel), vilka arbetsgivaren redovisar för sitt försäkringsbolag. Av lönen till företagarens familjemedlem betalas arbetslöshetsförsäkringspremie, vars storlek beror på företagarens ställning i företaget. Premiens storlek du kan se här.

Arbetslöshetsförsäkringspremie År 2019

  • Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie uppgår till 0,5 procent av lönen ända upp till en lönesumma om 2 086 500 euro och för den del som överstiger denna, 2,05 procent av lönen.
  • Löntagaren betalar arbetslöshetsförsäkringspremie 1,5 procent av lönen.
  • Företagaren i ledande eller ansvarig ställning betalar inte arbetslöshetspremie av sin egen lön.
  • Företagets delägare betalar arbetslöshetsförsäkringspremie 0,78 procent av lönen

Obligatoriska och lagstadgade pensionsförsäkringspremier dvs. ArPL
ArPL-premien, dvs. Arbetspensionspremien betalas för 17 - 67 – åriga arbetstagare (deras månadsinkomst är minst 59,36 euro i månaden år 2019). Även pensionerade arbetstagare måste försäkras, om de arbetar även efter att de har pensionerats. Avtalsarbetsgivarna (utbetalda löner över 8 502 euro/6 mån) får en faktura på ArPL –betalning, men en tillfällig arbetsgivare redovisar ArPL–betalningarna per månad (även annat avtal) åt pensionsförsäkringsbolaget.

ArPL År 2019
Avtalsarbetsgivarens ArPL-försäkringsavgift år 2019 är 24,4 procent av lönesumman som betalas till de anställda, inklusive arbetstagarens andel av försäkringsavgiften.

Arbetstagare betalar:

  • 17 - 52 år betalar 6,75 % procent av lönen
  • 53 - 62 år betalar 8,25 % procent av lönen
  • 63 - 67 år betalar 6,75 % procent av lönen