Företagstolkens statistik ger information om företagsekonomin i olika branscher. Du kan jämföra siffror av ditt företag med företagen i samma bransch. Du ser din bransch "trend". Hur stor procent av omsättning i genomsnitt är mm. personalkostnader, materialförbrukning och behovet av rörelsekapital. Om driftsbidraget av någon bransch har under flera år minskat eller varit negativ, är framgången i denna bransch besvärligt utan nya och ovanliga affärsmodell. Vi gör statistik beroende på den senaste statistiken från Statistikcentralen och Arberts- och näringsministeriet.

Statistik släpar några år bakom, och ny statistik publiceras årligen i november.