Med resultatsplan uppgörs prognoss för företagets ekonomisk utveckling under följande fyra åren beroende på förra åtets bokslut.

Samtidigt fårs T-blanketter (Företagsanalyskomissionen), vilka är

  • T1 Investeringsplan (i Företagstolken för fyra år)
  • T2 Resultatsbudget
  • T4 Finansieringsbudget
  • T5 Kassabudget (i Företagstolken för två år)
  • T7 Lån

Därtill Företagstolken producerar T3 Balans och ekonomiska parametrar.

Kalkylprogram behövs, då

  • man söker finansiering för investering eller för rörelsekapital
  • man bedömmer köpandet av ett företag, företagets värde eller intjäningsförmåga
  • företaget stor i kris och väg ut bör hittas

Kalkylprogrammets formel, struktur och en del av celler är skyddat med löseord. Använd vid kalkylering alltid Excel eller LibreOfficen Calc -kalkylringsprogram (gratis). ANVÄND INTE GOOGLE SHEETS-PROGRAM.