Här finns olika blanketter. Använd alltid Excel- eller Word -program eller Libre Office -program (gratis). Använd inte Google Sheets-program. Du behöver inget löseord.