Kustannustuki 5.

Työ- ja elinkeinoministeriö on saanut valmiiksi hallituksen esitysluonnoksen kustannustuen viidennestä kierroksesta. Viides kierros on aikaisempia kustannustukikierroksia suppeampi, sillä se keskittyy aloihin, jotka ovat kärsineet viranomaismääräyksistä kuten asiakaspaikkarajoituksista. Kustannustuen viides kierros on kohdistettu muun muassa tapahtuma-alalle, ravintoloille, liikunta-alalle sekä matkailualan yrityksille. Nyt valmistunut lakiesitys pyritään saattamaan voimaan tämän vuoden puolella. Jos viivästyksiä ei tule, kustannustuen hakukausi alkaisi joulukuussa ja päättyisi helmikuussa 2022. Tukea haetaan aikaisempien kierrosten tavoin Valtiokonttorista.

Viidennen kierroksen tukea voi saada myös yritys, joka pystyy osoittamaan, että viranomaisten määräykset ovat vähentäneet asiakasmääriä tai vaikuttaneet muutoin pakottavalla tavalla yrityksen toimintaan kuten aukioloon.

Haku aikaisintaan joulukuussa

Kustannustuen viidennen kierroksen tukikausi olisi 1.6.–30.9.2021. Tämän ajanjakson liikevaihtoa verrattaisiin vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Tuen ehdot olisivat pitkälti samat kuin edellisellä kustannustukikierroksella. Tukea saisi yritys, jonka liikevaihto on laskenut vertailukaudella yli 30 prosenttia. Esityksen mukaan yrityksellä tulisi olla tukikelpoisia kustannuksia vähintään 2000 euroa. Tuen minimimäärä on 2000 euroa.