Finnveran yrittäjälaina uudistettiin

Yrittäjälainaan tehtiin suuria muutoksia ja se sopii paremmin yrityskauppatilanteisiin mm. omarahoitusosuus (ennen 20%) ja yläraja poistettiin (ennen 100 000 €) ja osakkaalta vaaditaan enää vain 5% omistusosuus yhtiöstä osakekaupan jälkeen.

Finnvera -Yrittäjälaina

Yrittäjälaina on yrittäjän henkilökohtainen laina, jolla voidaan rahoittaa sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa myös jo toimivan yrityksen osakkeiden ostoa.

Toimialat
Yrittäjälainaa ei myönnetä mm. uhkapeli, rahoitus-, sijoitus, maatila- ja metsätalous, rakennusliiketoiminnan perustajaurakoinnissa. Kohdeyrityksen on täytettävä EU:n pk-yritystä koskevat kriteerit, ja sillä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Kenelle

  • hakija on osakeyhtiön osakas, jonka osuus osakepääomasta ja äänivallasta on vähintään 5% yrittäjälainalla rahoitetun sijoituksen tai osakekaupan jälkeen
  • työskentelee yhtiössä tai toimii hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana
  • hakijan henkilökohtainen talous on kunnossa.

Lainaehdot

  • Lainan vähimmäismäärä: 20 000 €
  • Korko: 6kk euriborkorko + 3,75 % marginaali + toimitusmaksu 0,1 % takauksen määrästä
  • Laina-aika: keskimäärin 5 -6 vuotta, enintään 12 vuotta, joista enintään 2 voi olla lyhennysvapaita
  • Vakuus: luotonsaaja vastaa lainasta henkilökohtaisesti.