YEL -uudistus

YEL-lakiuudistuksessa halutaan välttää alivakuuttamista, jolloin yrittäjän sosiaali- ja eläketurva jää alhaiseksi ja jälkeen muista väestöryhmistä. Työtuloa verrataan vastavaan palkkaan, jota olisi maksettava työntekijälle vastaavasta työstä. Tästä työtulosta on liikkumavaraa 30 % molempiin suuntiin. Kahteen ensimmäiseen kertaan voidaan työtuloa nostaa enimmillään 4000 €/kerta. Eläkevakuutusyhtiö vahvistaa työtulon ja sitä korotetaan vuosittain.

Eläkevakuutusyhtiöt käyttävät samaa laskentapalvelua, joten vakuutusyhtiöllä ei pitäisi olla vaikutusta työtulon määrään.

Tarkistukset aloitetaan YEL-työtuloista, jotka ovat alle 15 000 €/v ja joihin ei ole tehty korotuksia kolmeen vuoteen. Vuonna 2024 tarkistetaan alle 25 000 € tulot ja vuonna 2025 yli 25000 € työtulot.