Tutkimus- ja kehittämistoiminnan verokannustin

Hallituksen tavoite on saada yrityksiä lisäämään tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kustannuksia helpottamaan voi yritys vähentää verotuksessaan tutkimus- ja kehittämiskustannuksia.

Verokannustimessa tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisen lisävähennyksen määrä on 50 % yrityksen omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä palkka- ja ostopalvelumenoista.

Yleisen lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 500 000 euroa ja alaraja 5 000 euroa.

Lisäksi vuoden 2024 alusta on mahdollista saada tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrän lisääntymiseen perustuvan 45 prosentin suuruisen ylimääräisen lisävähennyksen, mikäli verovuoden aikana tehdyn tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrä on lisääntynyt verrattuna edelliseen verovuoteen. Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 500 000 euroa.