Tilastot vuodelta 2021

Tilastot kertovat kuinka toimialalla on mennyt ja minkälainen on toimialan kulurakenne. Tiedot ovat mediaanilukuja, ei keskiarvoja. Luvuissa näkyvät jo koronan vaikutukset alentuvina liikevaihtoina ja kannattavuutena tietyllä aloilla.

Yritysten taloudellisia tunnuslukuja vuodelta 2021
 

  • Tilastot on kerätty Finnveran asiakasyrityksistä
  • Liikevaihto/hlö = liikevaihto/henkilö (työntekijä)
  • Sivun alareunassa ohjeita tilastojen tulkintaan
  • Tiedot ovat mediaanilukuja, joka tarkoittaa joukon keskimmäistä lukua (ei keskiarvoa).

Teollisuus ja valmistaminen

Toimiala Liikevaihto/hlö Käyttökate-% Käyttöpääoma-% Liiketulos-% Rahoitustulos-%
Teurastus - ja lihatuotteiden valmistus 142 000 €/hlö 5,2 % 4,4 % 0,4 % 2,4 %
Leipomot 75 000 €/hlö 6,1 % 3,7 % 2,0 % 5,0 %
Muu tekstiilituotteiden valmistus 96 000 €/hlö 8,0 % 23,5 % 5,6 % 3,7 %
Vaatteiden ja asusteiden valmistus 112 000 €/hlö 1,8 % 26,8 % 1,1 % 0,7 %
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 536 000 €/hlö 13,1 % 11,4 % 10,2 % 11,1 %
Rakennuspuu-sepäntuotteiden valmistus 137 000 €/hlö 5,4 % 10,3 % 4,0 % 3,2 %
Painaminen yms. palvelut 105 000 €/hlö 4,8 % 9,5 % 1,4 % 2,2 %
Muovituotteiden valmistus 162 000 €/hlö 9,5 % 18,3 % 5,2 % 7,4 %
Metallirakenteiden valmistus 153 000 €/hlö 7,7 % 14,0 % 4,4 % 5,5 %
Metallien työstö, päällystys, käsittely 129 000 €/hlö 11,6 % 17,0 % 6,2 % 9,2 %
Koneiden ja laitteiden valmistus 169 000 €/hlö 7,4 % 20,9 % 4,5 % 5,4 %
Maa- ja metsätalous-koneiden valm. 186 000 €/hlö 6,6 % 32,0 % 4,5 % 4,9 %
Moottoriajo-neuvojen ja perävaunujen valmistaminen 191 000 €/hlö 4,2 % 21,3 % 2,4 % 3,3 %
Huonekalujen valmistus 144 000 €/hlö 4,5 % 16,8 % 3,0 % 3,5 %
Keittiökalusteiden valmistus 159 000 €/hlö 7,9 % 11,4 % 5,1 % 6,4 %

Rakentaminen

Toimiala Liikevaihto/hlö Käyttökate-% Käyttöpääoma-% Liiketulos-% Rahoitustulos-%
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen 163 000 €/hlö 4,3 % 6,1 % 3,0 % 3,3 %
Kattorakenteiden asennus 164 000 €/hlö 6,0 % 5,5 % 3,7 % 4,7 %
Maa- ja vesirakentaminen 126 000 €/hlö 11,3 % 6,1 % 5,5 % 9,1 %
Sähköasennus 125 000 €/hlö 4,9 % 9,8 % 2,9 % 3,4 %
LVI-asennukset 146 000 €/hlö 4,8 % 6,8 % 3,5 % 3,9 %
Maalaus 95 000 €/hlö 4,6 % 8,2 % 1,7 % 3,9 %

Vähittäiskauppa

Toimiala Liikevaihto/hlö Käyttökate-% Käyttöpääoma-% Liiketulos-% Rahoitustulos-%
Henkilöautojen ja kevyiden ajoneuv.kauppa 604 000 €/hlö 3,1 % 11,9 % 2,6 % 2,2 %
Moottoriajo-neuvojen huolto (ei mp) 112 000 €/hlö 7,1 % 7,6 % 4,3 % 5,4 %
Moottoriajo-neuvojen osakauppa 190 000 €/hlö 4,1 % 19,6 % 2,4 % 3,0 %
Rauta- ja rakennustarvike 284 000 €/hlö 6,1 % 21,9 % 5,6 % 4,3 %
Naisten vaatekauppa 137 000 €/hlö 5,0 % 17,8 % 3,9 % 3,4 %

Ateriapalvelut, kahvilat, ravintolat, majoitus

Toimiala Liikevaihto/hlö Käyttökate-% Käyttöpääoma-% Liiketulos-% Rahoitustulos-%
Ravintolat 76 000 €/hlö 6,1 % - 0,2 % 2,7 % 4,5 %
Ateriapalvelut, ravitsemispalvelut 79 000 €/hlö 3,2 % 0,0 % -2,3 % 0,4 %
Kahvilat ja kahvibaarit 53 000 €/hlö 4,2 % 0,8 % 1,6 % 2,9 %
Hotellit 83 000 €/hlö 6,3 % -2,2 % -0,4 % 3,3 %

Muut palvelut

Toimiala Liikevaihto/hlö Käyttökate-% Käyttöpääoma-% Liiketulos-% Rahoitustulos-%
Fysioterapia 71 000 €/hlö 7,3 % 1,3 % 4,6 % 5,8 %
Kuntokeskukset 63 000 €/hlö 3,6 % 1,9 % -0,3 % 1,5 %
Parturit ja kampaamott 41 000 €/hlö 3,4 % 0,5 % 1,1 % 2,9 %
Kauneuden-hoitopalvelut 68 000 €/hlö 8,4 % 11,2 % 5,2 % 5,8 %
Ohjelmistot, konsultointi yms. 67 000 €/hlö 4,5 % 4,3 % -0,1 % 2,0 %
Tilitoimistot 70 000 €/hlö 10,6 % 5,0 % 8,3 % 8,5 %
Insinööripalvelut 104 000 €/hlö 6,6 % 11,5 % 3,5 % 5,1 %
Mainostoimistot 77 000 €/hlö 6,6 % 7,9 % 5,1 % 5,6 %
Kiinteistönhoito 61 000 €/hlö 10,9 % 1,4 % 6,0 % 8,6 %
Siivouspalvelut 41 000 €/hlö 8,1 % 7,3 % 4,0 % 5,1 %
Lääkäriasemat, yksityislääkärit 80 000 €/hlö 0,4 % 3,1 % 0,0 % 0,5 %
Hammaslääkäri-palvelut 70 000 €/hlö 8,6 % 1,0 % 0,5 % 6,3 %
Tieliikenteen tavarakuljetus 125 000 €/hlö 9,0 % 4,5 % 3,1 % 7,4 %
Puunkorjuu 118 000 €/hlö 15,9 % 2,8 % 4,4 % 13,9 %

Taulukko päivitetty 28.11.2022

Lisää tilastoja Työ- ja elinkeinoministeriön tilastopalvelusta: ToimialaOnline

Tilastojen tulkintaohjeita

Tilastot antavat suuntaa antavaa kuvaa toimialasta. Huomioitavaa on kuitenkin, etteivät vanhat ja menestyvät yritykset ole välttämättä Finnveran asiakkaita. Jos asiakasyrityksiä on vähän, ei toimialatunnuslukuja julkaista lainkaan. Aloittavilla yrityksillä käyttöpääoman tarve on huomattavasti suurempi.

Käyttökate tunnuslukuna:
Käyttökate ilmoittaa yrityksen kannattavuutta eli kuinka paljon jää toimintakulujen jälkeen katetta. Käyttökatteessa ei huomioida poistoja, veroja ja rahoituseriä.

Esim. Leipomo: Liikevaihto/hlö 75 000 € x kayttökate 5,3 % = 3 975 € katetta/hlö eli jokainen työntekijä tuottaa noin 4000 €.

Käyttöpääomaprosentti tunnuslukuna
Käyttöpääoma on rahaa, jota tarvitaan yrityksen toiminnan pyörittämiseen. Käyttöpääoman määrän euroissa saat laskettua liikevaihto/hlö x käyttöpääoma%.

  • Esim. Ateriapalvelut -2,5 % liikevaihdosta eli asiakas maksaa heti ja tukusta saadaan tuotteet maksuajalla.
  • Esim. Vaatteiden ja asusteiden valmistus +20 % eli asiakas maksaa vasta valmiista tuotteesta sen valmistuttua.

Liiketulosprosentin avulla voidaan vertailla saman toimialan yritysten kannattavuutta keskenään, sillä liiketuloksessa ei ole mukana rahoituskuluja eli velkainen ja velaton yritys ovat vertailukelpoisia. Liiketuloksellaan yrityksen tulee kattaa mm. rahoituskulut, verot ja voitonjako, joten sen hyvyys riippuu pitkälti sekä yrityksen velan- että oman pääoman määrästä. Mitä pääomavaltaisempi yritys on sitä korkeampi tulee liiketulosprosentin yleensä olla. Negatiivinen liiketulosprosentti kertoo toimialan vaikeuksista.

Rahoitustulos-%
Rahoitustulos kertoo, kuinka paljon yrityksen varsinainen liiketoiminta tuottaa tulorahoitusta. Rahoitustulos kertoo yrityksen kyvystä suoriutua varsinaisen liiketoiminnan tuotoilla lainojen lyhennyksistä, käyttöpääoman lisäyksestä ja investointien omarahoituksesta. Rahoitustuloksen määrä lasketaan = rahoitustulos-% x liikevaihto