Kilpailukieltosopimusten lakimuutos

Vuoden 2022 alusta tullut lakimuutos muuttaa kilpailukieltosopimuksia seuraavasti:

Korvausvelvollisuus
Uuden lain myötä kaikista työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvissa kilpailukielloista on maksettava korvausta työntekijälle. Ennen työnantaja oli korvausvelvollinen yli kuuden kuukauden pituisissa kilpailukiellossa.

Irtisanomisoikeus
Työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus noudattaen irtisanomisaikaa, jonka pituuden on oltava vähintään kolmasosa rajoitusajan pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsopimuksenKilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. Ennen kilpailukiellon päättäminen oli mahdollista vain, jos molemmat osapuolet suostuivat siihen.

Vanhat kilpailukieltosopimukset
Vanhat kilpailukieltososopimukset kannattaa päivittää. Ennen vuotta 2022 tehtyihin kilpailukieltoihin uutta lakia sovelletaan 1.1.2023 alkaen.