YT4 Päivitys

YT4 Aloittavan yrityksen taloussuunnitelmaan on tehty seuraavanlainen päivitys:

  • PRH:n rekisteröintikustannuksille oma rivi toimintakustannuksissa alimpana.
  • Rahoitustarpeeseen paikka liittymismaksuille ja osakkeille kohdassa 1. Toimitilat ja liittymismaksut (franchising, taksiosake, sähköliittymä yms. joista ei voi tehdä poistoja.
  • Rahoitussuunnitelmassa leasingrahoitus rivillä käsitellään vain ja ainoastaan liikekäyttöön ostettavat koneet ja laitteet joilla on jäännösarvo. Kaikki muut käsitellään toimintakustannuksissa, joissa nimikkeitä myös selkiytetty.

Näitä samoja päivityksiä tehdään parhaillaan myös YT5 Taloussuunnitelmaan.