Uusi YT24 Yrityksen arvonmäärityslaskuri

Asiakkaittemme pyynnöstä teimme yrityksen arvonmäärityslaskurin. Arvonmäärityksen voi tehdä kahdella tapaa:

Verottajan laskentamalli

Verottaja käyttää laskentamallia sukupolvenvahdoksen ja perinnönjaon yhteydessä. Verottaja laskee yrityksen arvon substanssiarvolla ja tuottoarvolla. Mikäli tuottoarvo on suurempi kuin substanssiarvo, on yrityksen käypä arvo substanssi- ja tuottoarvon keskiarvo.

Käyttökatteesta laskettava yrityksen arvo

Käyttökate kertoo kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta toimintakulujen vähentämisen jälkeen. Käyttökate-menetelmä soveltuu parhaiten vakiintuneessa vaiheessa olevien pienten yritysten laskennallisen tuottoarvon hahmottamiseen. Ostajana on tällöin yksityishenkilön tai -henkilöiden perustama yritys. Laskurissa ei oteta kantaa yrityksen tase-erien mahdolliseen vaikutukseen kauppahintaan.

Arvonmäärityslaskurin löydät: Toimiva yrittäjä -> Taloushallinto