Kassabudjetin laatiminen on pakollinen kaikille yrittäjille yrityksen taloustilanteesta riippumatta. Erityisen tärkeää se on investointivaiheessa, jotta osataan järjestää rahoitus oikein ja riittäväksi.

Toimivalle yritykselle kassabudjetin laatiminen on nopeaa, kun hankitaan kirjanpitäjältä menoista ja tuloista kuukausikohtaiset tiedot. Toteutuneiden tietojen avulla saadaan uuden vuoden tiedot nopeasti laadittua. Myöhemmin kassabudjettiin kannattaa päivittää toteutuvat luvut.

Vaihe 1. Kassabudjetin täyttäminen

Täytetään ympyröidyt kohdat. Kohdan 1 tiedot löytyvät edellisestä tilinpäätöksen Taseesta Vastaavaa-osasta kohdasta "Rahoitusomaisuus".

#

Vaihe 2. Myyntierittelyt, tuotanto-ostot ja ulkopuoliset palvelut

Muista tarkistaa arvonlisäveron prosentti oikeaksi ja kirjoittaa verolliset summat, vaikka yritys ei olisikaan arvonlisäverovelvollinen.

#

Vaihe 3. Palkkaerittelyt ja kiinteiden kulujen erittelyt

#

Vaihe 4. Markkinointibudjetin laatiminen

#

Vaihe 5 Kassabudjetin päätaulukon täyttö

  • Oranssien alueiden tiedot sijoitetaan oikeille kuukausille.
  • Ympyröidyt tiedot löytyvät edellisen tilikauden tilinpäätöksestä, Taseen Vastattavaa-osan kohdasta "Muut lyhytaikaiset velat".
#

Vaihe 6. Grafiikan tulkinta

  • Oranssi palkki kertoo kassavarojen määrän, negatiivinen palkki alaspäin kertoo etteivät rahat riitä. Ohjelma laskee paljonko lisärahoitusta pitää järjestää.
  • Sininen palkki laskee Tulot vähennettynä menoilla. Joinakin kuukausina voivat menot olla isommat kuin tulot. Rahat kuitenkin riittävät, jos oranssi palkki on positiivinen eli ylöspäin.
#