Käyttöohjeita

Suosittelemme käyttämään laskennassa Exceliä. Älä käytä Google Sheets -ohjelmaa!

  • Ohjelman omatoimiseen käyttöön tarvitaan taulukkolaskelma-ohjelman perusasioiden tuntemus, mutta ei eritystietoja tilinpäätöksen rakenteesta tai laatimisesta.
  • Etkö pääse täyttämään harmaita soluja? Ohjelma laskee paljon valmiiksi jolloin huomaat, että myöhemmin täyttämistäsi luvuista ohjelma on laskenut puuttuvat kohdat.
  • Ohjelma E1 KUSTANNUKSET -taulukon rivitekstit ovat uusimman tilikartan mukaisia. Kaikki tilitoimistot eivät vielä käytä samoja nimikkeitä, mutta vastaavat tiedot löytyvät niistä eri sanoilla.

Taulukoiden täyttöohjeita

Laskentaohjelmaa täytetään numerojärjestyksessä vasemman reunan järjestysnappuloiden mukaisesti, ei kannata hyppiä ja täyttää ensin esim. myyntiä, palkkoja tai toimintakustannuksia. Vaarana on, että jotain jää täyttämättä.

Vaihe 1 : T1 INVESTOINTISUUNNITELMAn täyttäminen

Täyttöohjeet löytyvät lukemalla punakulmaisissa soluissa olevat kommentit. Muista kirjoittaa muistiinpanoalueelle valittujen lukujien perusteet, sillä jälkeenpäin ne unohtuvat. Erityisesti on huomioitava terveys- ja hoiva-ala, jotka eivät maksa arvonlisäveroa myynneistään eivätkä vastaavasti saa arvonlisäveron palautusta tekemistään investoinneista. Tämä tarkoittaa, että kustannukset merkitään verottomin hinnoin seuraavasti:

  • kohta 3. Rakennukset ja rakennelmat
  • kohta 5. Koneet ja kalusto alv 0 %
  • kohta 6. Muut aineelliset hyödykkeet, mutta alv-% merkitään nollaksi
  • kohta 7. Muut aineettomat hyödykkeet, mutta alv-% merkitään nollaksi

Vaihe 2: T7 LAINAT -taulukon täyttö

Vaihe 3: E1 KUSTANNUKSET -taulukon täyttö

YEL-yrittäjien palkat lasketaan yhteen ja kirjataan yhtenä summana sekä tarkistetaan YEL-työtulo.

Vaihe 4: E2 LIIKEVAIHTO -taulukon täyttö

Valitse oikeat arvonlisäveroprosentit tuotteittain. Käytä muistiinpanoaluetta tarpeen mukaan.

Vaihe 5: T3 TASE -taulukon täyttö

Poistojen määrää voidaan muuttaa ottamalla huomioon investoinnin käyttö tilikauden aikana.

Vaihe 6: T4 RAHOITUSSUUNNITELMA -taulukon täyttö

Tarkista Käyttöpääoma-taulukko sivun alareunassa. Kiinnitä huomio kiertonopeuksiin! Oikeanpuoleisen taulukon alareunaan merkitään yksityisotot (vain henkilöyhtiöissä).

TARKISTA: T4 RAHOITUSSUUNNITELMAN kumulatiivinen yli/alijäämä pitää olla yhtä suuri kuin T3 TASEEN Rahat ja pankkisaamiset. Pienet pyöristysvirheet eivät haittaa.

Sijoitukset

Yrityksen tekemät sijoitukset merkitään T1 INVESTOINNIT-taulukkoon kohtaan 8. Sijoitukset.

Sijoitusten tulouttaminen sijoitetaan T3 TASE-taulukkoon kohtaan Sijoitukset -> vähennykset tilikaudella.

Vaihe 7: T2 TULOSSUUNNITELMA -taulukon täyttö

Vaiheen 6 jälkeen Tulossuunnitelma on valmis. Lisätään taulukon alareunaan ”Henkilöstö keskimäärin”.

Vaihe 8: T5 KASSABUDJETTI -taulukon täyttö

Lue ohje tarkasti! Arvioi myynnin kuukausijakautuma ja arvonlisävero-%, jos useita myynnin verokantoja käytössä.

Kassabudjetti käyttöohje

Terveys- ja hoiva-alan yritykset eivät maksa arvonlisäveroa toiminnastaan. Siksi T5 KASSABUDJETTIa muutetaan siten, että Arvonlisävero-% sarake sekä myynnin että ostojen osalta nollataan. Ostojen summat merkitään kuitenkin arvonlisäverollisin hinnoin, sillä ostaja joutuu maksamaan ostoistaan arvonlisäveron.

Kassabudjetin grafiikasta näet kriittiset kuukaudet.

Vaihe 9: Tulostaminen ja jakaminen

Viimeisenä kohtana on tulostimen kuvake, jossa laskelmasi on koottu 3 -sivulle. Voit tulostaa tai tallentaa PDF -muotoon. Rahoitusneuvotteluissa voi myös näyttää suoraan laskentaohjelmasta sekä tehdä samalla erilaisia vaihtoehtoja esim. myynnin kehittymisen vaikutuksesta.