YT6 Aloittavan yrityksen tulossuunnitelmaa kannattaa käyttää, kun yritystoimintasi työllistää useita henkilöitä ja rahoitustarve edellyttää usean rahoittajan mukanaoloa.

Laskentaohjelmalla laaditaan neljälle vuodelle:

 • tuloslaskelma
 • tase
 • rahoituslaskelma
 • talouden tunnusluvut
 • kassabudjetti kahdelle ensimmäiselle vuodelle

Käyttöohjeita

Suosittelemme käyttämään laskennassa Exceliä. Älä käytä Google Sheets -ohjelmaa!

 • Ohjelman omatoimiseen käyttöön tarvitaan taulukkolaskelma-ohjelman perusasioiden tuntemus, mutta ei eritystietoja tilinpäätöksen rakenteesta tai laatimisesta.
 • Etkö pääse täyttämään harmaita soluja? Ohjelma laskee paljon valmiiksi jolloin huomaat, että myöhemmin täyttämistäsi luvuista ohjelma on laskenut puuttuvat kohdat.
 • Ohjelma E1 KUSTANNUKSET -taulukon rivitekstit ovat uusimman tilikartan mukaisia. Kaikki tilitoimistot eivät vielä käytä samoja nimikkeitä, mutta vastaavat tiedot löytyvät niistä eri sanoilla.

Taulukoiden täyttöohjeita

Laskentaohjelmaa täytetään numerojärjestyksessä vasemman reunan järjestysnappuloiden mukaisesti, ei kannata hyppiä ja täyttää ensin esim. myyntiä, palkkoja tai toimintakustannuksia. Vaarana on, että jotain jää täyttämättä.

#

Vaihe 1 : T1 INVESTOINTISUUNNITELMAn täyttäminen

Täyttöohjeet löytyvät lukemalla punakulmaisissa soluissa olevat kommentit. Muista kirjoittaa muistiinpanoalueelle valittujen lukujien perusteet, sillä jälkeenpäin ne unohtuvat. Erityisesti on huomioitava terveys- ja hoiva-ala, jotka eivät maksa arvonlisäveroa myynneistään eivätkä vastaavasti saa arvonlisäveron palautusta tekemistään investoinneista. Tämä tarkoittaa, että kustannukset merkitään verottomin hinnoin seuraavasti:

 • kohta 3. Rakennukset ja rakennelmat
 • kohta 5. Koneet ja kalusto ALV 0 %
 • kohta 6. Muut aineelliset hyödykkeet, mutta ALV-% merkitään nollaksi
 • kohta 7. Muut aineettomat hyödykkeet, mutta ALV-% merkitään nollaksi
#

Vaihe 2: T7 LAINAT -taulukon täyttö

#

Vaihe 3: E1 KUSTANNUKSET -taulukon täyttö

YEL-yrittäjien palkat lasketaan yhteen ja kirjataan yhtenä summana sekä tarkistetaan YEL-työtulo.

#

Vaihe 4: E2 LIIKEVAIHTO -taulukon täyttö

Valitse oikeat arvonlisäveroprosentit tuotteittain. Käytä muistiinpanoaluetta tarpeen mukaan.

#

Vaihe 5: T3 TASE -taulukon täyttö

Poistojen määrää voidaan muuttaa ottamalla huomioon investoinnin käyttö tilikauden aikana.

#

Vaihe 6: T4 RAHOITUSSUUNNITELMA -taulukon täyttö

Tarkista Käyttöpääoma-taulukko sivun alareunassa. Kiinnitä huomio kiertonopeuksiin! Oikeanpuoleisen taulukon alareunaan merkitään yksityisotot (vain henkilöyhtiöissä). Tarkista, että T4 RAHOITUSSUUNNITELMAn kohta 23 = T3 TASEen kohta B.IV.

# #

Yritys on voinut tehdä sijoituksia ja rahaa tarvitessaan purkaa niitä myöhemmin. Sijoitukset merkitään T1 INVESTOINNIT-taulukkoon ja sijoitusten tulouttaminen T3 TASE-taulukkoon.

# #

Vaihe 7: T2 TULOSSUUNNITELMA -taulukon täyttö

Vaiheen 6 jälkeen Tulossuunnitelma on valmis. Lisätään taulukon alareunaan ”Henkilöstö keskimäärin”.

#

Vaihe 8: T5 KASSABUDJETTI -taulukon täyttö

Lue ohje tarkasti! Arvioi myynnin kuukausijakautuma ja arvonlisävero-%, jos useita myynnin verokantoja käytössä.

#

Terveys- ja hoiva-alan yritykset eivät maksa arvonlisäveroa toiminnastaan. Siksi T5 KASSABUDJETTIa muutetaan siten, että Arvonlisävero-% sarake sekä myynnin että ostojen osalta nollataan. Ostojen summat merkitään kuitenkin arvonlisäverollisin hinnoin, sillä ostaja joutuu maksamaan ostoistaan arvonlisäveron.

#

Kassabudjetin grafiikasta näet kriittiset kuukaudet.

#

Vaihe 9: Taulukkojen tulostaminen

Rahoittajia varten tarvitset tulosteet suunnitelmistasi.Tulokset on koottu yhdeksi 3-sivuiseksi asiakirjaksi. Muista tallentaa tulosteet Pdf-versiona tietokoneellesi.