Business Finland rahoitus

Business Finland (ex. Tekes eli Teknologian kehittämiskeskus ja Finpro) tarjoaa rahoitusta yrityksille, tutkimusorganisaatioille ja julkisten palvelujen tuottajille. Kansainvälistyvät ja kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkein rahoituksen kohderyhmä. Hakemuksissa esitetyt projektit kilpailevat keskenään rahoituksesta. Yhteystiedot: www.businessfinland.fi

Ketkä voivat saada rahoitusta?

Suomessa toimivat, teknologiaansa kehittävät pienet ja keskisuuret tai suuret yritykset ja yhteisöt.

Mihin rahoitusta myönnetään?
Yrityksen kansainvälisen kilpailukyvyn, kannattavuuden, työllisyyden, tuottavuuden, tuotannon ja viennin kasvun edistämiseen pitkällä aikavälillä. Em. asioiden lisäksi hankkeelle on eduksi, jos se edistää uuden teknologiayrityksen syntymistä tai julkisten tutkimustulosten kaupallistamista tai osaamisintensiivisten palvelujen syntymistä tai kansantalouden keskeisten klustereiden uudistumista tai uusien kasvualojen syntymistä sekä yrityksen itsensä uudistumista.

Rahoituspalvelut

  • Pääosin tuotekehitysavustusta saa tutkimuksellisiin projekteihin, jotka luovat pohjaa tuotteiden ja palvelujen kehittämiselle. Tuotekehitysavustusta saa myös projekteja valmisteleviin esiselvityksiin.
  • Messuavustus kansäinvälisille messuille
  • Liiketoimintakonseptin testaus
  • Asiantuntijapalveluja
  • Tuotekehityslaina ja pääomaehtoinen tuotekehityslaina ovat tarkoitettu projekteihin, joissa syntyy markkinoitava tuote tai palvelu. Pääomaehtoinen laina muutetaan avustukseksi, jos kehittämishanke ei onnistu tuottamaan kaupallista tulosta. Lisärahoitusmuotona on edellisten rahoitusmuotojen yhdistelmä.

Rahoituksen määrä
Riippuu hankkeen laajuudesta, riskistä, mahdollisesti saavutettavista tuloksista, kehitettävän teknologian haastavuudesta mm. Rahoituksen määrä voi olla enimmillään 70 % lainaa ja avustusta yhteensä.

Business Finland Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii
palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista eli Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 5 000 € + alv. Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Lisätietoa

KELAN elinkeinotuki vajaakuntoisen yritystoimintaan

Kelan elinkeinotuen tarkoituksena on vajaakuntoisen työllistyminen sopivaan ja kohtuullisen toimeentulon tuottavaan työhön omassa yrityksessä tai ammatinharjoittajana. Avustusta myönnetään oman yrityksen perustamiseen sekä työvälineiden hankintaan. Jo toiminnassa olevaa yritystä voidaan tukea työvälineiden hankinnassa vain, jos työvälineet tulevat henkilökohtaiseen käyttöön ja ne ovat sairauden tai vamman takia tarpeen työstä suoriutumisessa. Avustuksen määrä on tarveharkintainen ja sitä myönnetään enintään 80 prosenttia hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Suurin mahdollinen elinkeinotuki on 17 000 euroa.