Yrittäjän henkilökohtaisen omaisuuden turvaaminen

Yleensä yrityksen toiminnan jatkuttua pitkään alkaa yritykseen ja yrittäjälle kertyä varallisuutta. Yritystoiminnassa ja elämässä on kuitenkin riskejä, joihin ei voi itse aina vaikuttaa edes vakuutuksilla. Siksi suosittelemme yritystoiminnan yhtiömuodoksi osakeyhtiötä sekä tekemään avioehdon, testamentin ja edunvalvontavaltuutuksen kaikille osakkaille sekä periville omaisille. Yrityksen omistajille tapahtuva onnettomuus, sairaustapaus tai kuolema voi tehdä yritystoiminnan jatkamisesta todella hankalaa, jos ei ole varauduttu.

Palkan ja osinkojen nostaminen

Osakeyhtiössä moni yrittäjä kerryttää yritykseen varallisuutta eikä nosta kunnon palkkaa ja osinkoa, koska ei halua maksaa veroja tai ei henkilökohtaisesti tarvitse rahaa tällä hetkellä. Kuitenkin voi tulla oikeusjuttu, tulipalo, rikos tms., joita vakuutukset eivät korvaa kokonaan tai ollenkaan. Pahimmillaan yritys joutuu konkurssiin ja sinne kertyneet varat menetetään.

Avioero

Mikäli avioehtoa ei ole tehty, on puolisoilla avioliittolain mukainen avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Pahimmassa tapauksessa yritys on myytävä tai se pilkotaan osiin. Lähes aina tilanne halvaannuttaa yrityksen ja/tai yrittäjän henkilökohtaisen talouden ainakin väliaikaisesti. Avioehto kannattaa vaatia kaikilta yhtiön osakkailta sekä heidän ja omilta lapsilta.

Konkurssi

Konkurssissa parhaiten yrittäjän omaisuus on turvassa osakeyhtiössä, sillä osakeyhtiössä yrityksen ja yrittäjän varat ovat juridisesti erillään. Vaikka osakeyhtiö ajautuisi konkurssiin, yrittäjän omat varat säilyvät koskemattomina ellei omaisuutta ole annettu vakuudeksi yrityksen puolesta. Henkilöyhtiöissä (toiminimi, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö) yhtiömiehet vastaavat yrityksen veloista koko omaisuudellaan. Avoimessa ja kommandiittiyhtiössä, jos yhtiömiesten varallisuudet ovat erilaiset, peritään velka siltä, jolla rahaa on. Pahinta on, että yhtiömiehet vastaavat myös muista veloista kuin pelkästään velkakirjaveloista mm. vero-, arvonlisävero-, palkka-, vakuutus- ym. velat. Tästä syystä riskipitoista ja isompaa liiketoiminta kannattaa pyörittää osakeyhtiönä. Ohjeet henkilöyhtiön muuttamiseksi osakeyhtiöksi löytyy Yritystulkista kohdasta verotus.

Henkilöyhtiöissä peritään velka yhtiömieheltä, jolla on rahaa tai omaisuutta