Kassabudjetin laatiminen on pakollinen kaikille yrittäjille yrityksen taloustilanteesta riippumatta. Erityisen tärkeää se on investointivaiheessa, jotta osataan järjestää rahoitus oikein ja riittäväksi.

Toimivalle yritykselle kassabudjetin laatiminen on nopeaa, kun hankitaan kirjanpitäjältä menoista ja tuloista kuukausikohtaiset tiedot. Toteutuneiden tietojen avulla saadaan uuden vuoden tiedot nopeasti laadittua. Myöhemmin kassabudjettiin kannattaa päivittää toteutuvat luvut.

Kassabudjetin avulla:

  • ennakoit paljonko kassassa on rahaa
  • suunnittelet ja toteutat hankinnat oikea-aikaisesti
  • pystyt varautumaan hyvissä ajoin lainojen, lomapalkkojen yms. maksuun
  • näet milloin vyötä pitää kiristää ja milloin voi löysätä
  • ylimääräinen laiska raha voidaan laittaa töihin esim. lyhentää lainaa tai sijoittaa
Budjetoimalla vältät kassakriisit

Ohjeita Kassabudjetin laadintaan

Käytä aina Microsoftin Excel- tai ilmaista LibreOfficen Calc -laskentaohjelmaa. ÄLÄ KÄYTÄ GOOGLEN SHEETS -ohjelmaa. Salasanoja et tarvitse, laskentaohjelmien kaavat, rakenne ja osa soluista ovat tarkoituksella lukittu salasanalla.

Vaihe 1. Kassabudjetin täyttäminen

Täytetään ympyröidyt kohdat. Kohdan 1 tiedot löytyvät edellisestä tilinpäätöksen Taseesta Vastaavaa-osasta kohdasta "Rahoitusomaisuus".

#

Vaihe 2. Myyntierittelyt, tuotanto-ostot ja ulkopuoliset palvelut

Muista tarkistaa arvonlisäveron prosentti oikeaksi ja kirjoittaa verolliset summat, vaikka yritys ei olisikaan arvonlisäverovelvollinen.

#

Vaihe 3. Palkkaerittelyt ja kiinteiden kulujen erittelyt

#

Vaihe 4. Markkinointibudjetin laatiminen

#

Vaihe 5 Kassabudjetin viimeistely

  • Täytä loput puuttuvat tiedot
  • Rivi 17 Arvonlisäveron suuruus, löytyy edellisen tilikauden tilinpäätöksestä, Taseen Vastattavaa-osan kohdasta "Muut lyhytaikaiset velat".
#

Vaihe 6. Grafiikan tulkinta

  • Oranssi palkki kertoo kassavarojen määrän, negatiivinen palkki alaspäin kertoo etteivät rahat riitä. Ohjelma laskee paljonko lisärahoitusta pitää järjestää.
  • Sininen palkki laskee Tulot vähennettynä menoilla. Joinakin kuukausina voivat menot olla isommat kuin tulot. Rahat kuitenkin riittävät, jos oranssi palkki on positiivinen eli ylöspäin.
#