Kustannustuki haettavissa 7.7.-31.8.2020

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut vähintään 30 % koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Kustannustuella vahvistetaan yritysten maksuvalmiutta sekä pyritään pienentämään konkurssiuhan alle joutuvien yritysten määrää. Tuki on toimialakohtainen, kuitenkin yritys voi hakea tukea toimialasta riippuen erityisen painavasta, koronapandemiaan liittyvästä syystä.

Lisätietoa https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-ku...

Yksinyrittäjän toimintatuki koronavirustilanteessa

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea yrityksen sijaintikunnasta koronavirustilanteessa. Tuen suuruus on 2000 €. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka. Lisätietoa TEM.fi

Ravintolatuki

Ravintolatuki maksetaan automaattisesti, jos olet toimittanut 4/2020 alv -ilmoituksen. Seuraavasta linkistä voit tarkistaa, joudutko hakemaan tukea https://mara.ahtp.fi/

Pääsäännöt:

  • Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat jotka olivat suljettuina 4.4 - 31.5.2020
  • Palkkatuki 1000 €/kokoaikaisesti työskennellyt työntekijä, jos palkkasumma on ollut vähintään 2500 €/3kk.
  • Tuki 15% myynnin laskusta max.500 000 €, jos huhtikuussa 2020 oli pienempi kuin keskimääräinen myynti huhti-toukokuussa 2019 tai tammi-helmikuussa 2020. Näistä vertailukohdaksi valitaan automaattisesti se, jolloin keskimyynti oli suurempi.
  • Lisätietoa www.tem.fi

Alv-laina

Tammi-maaliskuun aikana maksetut alvit (3kk) voi lainata yritykselle takaisin.

  • korko 2,5 %
  • maksuaika kaksi vuotta
  • hakuaika 31.8.2020 saakka

Haku OmaVerossa nimellä maksujärjestelypyyntö.

Lisätietoa: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishu...

KELAN elinkeinotuki vajaakuntoisen yritystoimintaan

Kelan elinkeinotuen tarkoituksena on vajaakuntoisen työllistyminen sopivaan ja kohtuullisen toimeentulon tuottavaan työhön omassa yrityksessä tai ammatinharjoittajana. Jo toiminnassa olevaa yritystä voidaan tukea työvälineiden hankinnassa vain, jos työvälineet tulevat henkilökohtaiseen käyttöön ja ne ovat sairauden tai vamman takia tarpeen työstä suoriutumisessa. Avustuksen määrä on tarveharkintainen ja sitä myönnetään enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Elinkeinotuki on enintään 17 000 €. Lisätietoa