Toimivan yrityksen ostaminen voi olla oman perustamista parempi vaihtoehto aloittaa yritystoiminta.

Oman yrityksen perustamiseen verrattuna toimivan yrityksen tai toimivan liiketoimintakokonaisuuden ostaminen mahdollistaa keskittymisen yrityksen kehittämiseen sen sijaan, että aikaa ja rahaa kuluu tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tai asiakkaiden hankintaan. On tavanomaista, että omistajanvaihdosprosessi kestää eri vaiheineen muutaman vuoden sillä yleensä myytävää yritystä täytyy virittää myyntikuntoon putsaamalla liiketoimintaan suoranaisesti kuulumattomista eristä esim. sijoitusvarallisuus, yksityiskäytössä olevat ajoneuvot yms. Kasvavilla paikkakunnilla tulosta tekevät terveet yritykset myydään muutamassa kuukaudessa. Lähivuosina yli 70 000 pientä- ja keskisuurta yritystä on omistajavaihdoksen edessä.

PK-yritysbarometrin mukaan 1/2021

 • Kahden seuraavan vuoden aikana omistajanvaihdos on suunnitelmien mukaan edessä 12 % yrityksistä.
 • 11 % on kiinnostunut ostamaan yrityksen tai liiketoiminnan seuraavan kahden vuoden aikana.
Suomessa on noin 78 000 yli 55-vuotiasta yrittäjää

Yrityksen ostajan kannalta tärkeitä kysymyksiä

Onko yrityksen liiketoiminnalla tulevaisuutta?

Markkinointisuunnitelman avulla selviää yrityksen liikeidea, kilpailutilanne sekä tulevaisuuden näkymät ja suunnitelmat. Myytävän yrityksen liiketoiminnallinen tilanne voidaan kattavasti selvittää Yritystulkin YT27 Markkinointisuunnitelman avulla.

Henkilöityykö yritystoiminta liikaa nykyiseen yrittäjään?

Liiallinen henkilöityminen vaikeuttaa merkittävästi uuden yrittäjän alkuvaiheen menestymistä.

Onko myytävä kokonaisuus oikea ostajan tarpeisiin?

Usein myytävään yritykseen sisältyy toimintoja tai omaisuuseriä, jotka eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan ja ovat ostajan kannalta tarpeettomia. Tarpeettomat omaisuuserät vain nostavat kauppahintaa. Tällöin myyjän tulee ennen yrityskauppaa myydä pois, siirtää yksityisomaisuuteen tai toiseen yritykseen esim. kiinteistöt, asunto-osakkeet ja arvopaperit. Myöskään rahaa ei kannata ostaa rahalla eli ylimääräiset kassavarat on siirrettävä pois myytävästä yrityksestä toiseen yritykseen tai maksettava myyjälle osinkoina/yksityisottoina.

Yrityksen arvo?

Yrityksen arvo on yksinkertaistettuna arvio tulevaisuuden tuotoista. Yrityksen menneisyydellä arvioidaan tulevaisuuden tuottoja. Yrityskauppa on ajateltava investointina, jolloin ostettavan yrityksen takaisinmaksuaika tulisi olla 2 - 6 vuotta. Yrityksen arvon määritykseen on monia eri laskentatapoja:

 • Yksinkertaisin on yrityksen varat vähennettynä veloilla eli substanssiarvo, joka on yleisesti myyjän minimihinta. Substanssiarvossa omaisuus lasketaan käyvässä arvossa, ei kirjanpitoarvossa.
 • Tuottoarvomenetelmä: Tehdään tulossuunnitelma 3 -5 tulevalle vuodelle. Tuottoarvomenetelmän mukainen kauppahinta = Nettotulos (liikevoitto + rahoitustuotot - rahoituskulut - verot) x 5. Yleensä kauppahintaan lisätään liikearvoa (goodwill), joka on aineetonta omaisuutta, kuten yrityksen brändi, asiakas- ja alihankkijasuhteet ja rekisterit, edustukset, osaavat työntekijät. Laskelman voit tehdä Yritystulkin YT22 Tulossuunnitelma-ohjelmalla.

Verottajan laskentapa
Verottaja laskee yrityksen substanssiarvon (varat - velat) sekä tuottoarvon historiasta eli kolmen viimeisimmän tilikauden keskimääräinen nettotulos jaettuna 0,15 (15 %). Mikäli yrittäjä on nostanut yrityksestä normaalia pienempää palkkaa, voi Verottaja pienentää tuottoarvoa laskennallisella palkkakorjauksella.

 • Mikäli substanssiarvo on suurempi (tai yhtä suuri) kuin tuottoarvo, on yrityksen arvo substanssiarvo.
 • Mikäli tuottoarvo on suurempi kuin substanssiarvo, on yrityksen arvo tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvo.

Ostettavan varaston ja konekannan arvo?

Maksa vain varaston ja tuotantokoneiden todellisesta arvosta.

 • Varastossa voi olla vanhentuneita tai myyntikelvottomia tuotteita, jotka ovat kirjanpidossa arvioitu täydellä hinnalla.
 • Tuotantokoneiden tai -ohjelmien huoltojen ja/tai päivitysten tilanne.
 • Tuotantovälineisiin voi olla laskettuna kalliita esim. muotteja, koneita, työkaluja tai ohjelmia, joilla ei ole nykyarvoa.
 • Raaka-aineet tai materiaalit, joita ei enää voida käyttää, esim. vanhenevat tuotteet, tuotepakkauksien tuotetiedot, kierrätettävyys yms.

Tuotevastuut ja riskit?

 • Mahdollisia takuuriskejä tai tuotteiden takaisinvetoja?
 • Keskeneräiset oikeudenkäynnit ja reklamaatiot?
 • Tulevat lainsäädännön muutokset.
 • Alihankinta- tai yhteistyösopimusriskit.
 • Henkilö- ja asiakasriskit. Jättävätkö avainhenkilöt ja asiakkaat yrityksen?
 • Myyntisaatavissa yli 6 kuukautta vanhoja laskuja, joista maksun saanti on epätodennäköistä.

Yrityskaupassa ostettava omaisuus ja tilinpäätökset kannattaa käydä läpi huolellisesti tarvittaessa asiantuntijan avustamana. Yrityskaupassa ja asiakirjojen laadinnassa suosittelemme käyttämään yrityskaupan ammattilaisia.

Mistä löytää ostettava yritys?

Myytäviä yrityksiä on paljon ns. hiljaisessa myynnissä, joista parhaiten tietävät paikallinen yritysneuvonta sekä yrittäjäyhdistys. Myynnissä olevia yrityksiä on julkisessa myynnissä netin yritysmyyntisivustoilta, mutta sopivan valinta on vaikeaa ja vie runsaasti aikaa. Voit myös:

 • Laittaa ostoilmoituksen.
 • Kertoa halukkuudestasi ostaa yritys esim. yritysneuvonnalle, pankinjohtajalle, yrittäjäyhdistykselle.
 • Tarkkailla ja vierailla kiinnostavissa yrityksissä.
 • Lukea mainoksia, kotisivuja ja lehtijuttuja.

Tästä linkistä voit tutustua Yrityksen ostajan oppaaseen.

Vaihtoehtona liiketoimintakonseptin ostaminen eli franchiseyrittäjyys

Franchiseyrittäjyys voi olla oman yrityksen perustamiseen verrattuna parempi vaihtoehto. Franchising jaetaan tyypillisesti kahteen pääasialliseen muotoon, tuotejakelu- ja tavaramerkkifranchisin­giin sekä liiketoimintamalli-franchisingiin. Koska kysymyksessä on toisen osapuolen kehittämän liiketoimintamallin käyttö, perii franchise-antaja siitä korvauksen. Korvauksia ovat yleensä liittymismaksu (esim. 20 000 €), yhteistyömaksu ja markkinointimaksu yhteensä 5 - 10 % liikevaihdosta.

Franchiseyrittäjyyttä tarjoaviin ketjuihin sekä niiden perimiin yhteistyömaksuihin voit tutustua seuraavissa linkeissä: www.franchising.fi ja www.ketju.fi.

Sopimukset

Ostettaessa yritystä myyjä kertoo ostajalle luottamuksellisia tietoja liiketoiminnasta, tuotteista ja asiakkaista. Siksi on reilua tehdä sopimus, ettei ostaja käytä saamiaan tietoja hyväkseen tai luovuta niitä ulkopuolisille. Alla sopimusmalleja.