Yrityksen perustaminen aloitetaan suunnittelulla. Yritystulkin avulla yrityksen perustaminen etenee johdonmukaisesti ja perusteellisesti, jolloin kaikki tarpeellinen tulee huomioiduksi ja riskeihin voidaan varautua. Näin edellytykset kannattavalle ja jatkuvalle liiketoiminnalle ovat kunnossa.

Yritystoiminnan suunnittelussa kannattaa tehdä yhteistyötä Someron elinkeinotoimen kanssa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Yritysneuvojalta saat apua suunnitelmien laatimisessa sekä arvion suunniteltavasta liiketoiminnasta ja hyvät neuvot. Hänellä on erinomainen mahdollisuus ottaa yhteyttä julkisiin rahoittajiin ja avustaa tarvittaessa rahoitushakemusten ja muiden asiapapereiden laatimisessa.

Yrityksen perustamisen vaiheet:

  1. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen.
  2. Yritystoiminnan kannattavuuden laskenta taloussuunnitelmalla.
  3. Lasketaan tarvittaessa investoinnin kannattavuus.
  4. Selvitetään rahoitusvaihtoehdot.
  5. Yhtiömuodon valinta, perustamisasiakirjojen laadinta ja rekisteröinti.

Muistilista yrityksen perustajalle

Hyvällä suunnittelulla minimoidaan riskit