Haluatko varmistaa liikeidean toimivuuden ennen tuotekehitystä ja markkinoille menoa? Business Finland tarjoaa rahoitusta, neuvontaa, markkinatietoa ja verkostoja startup-yrityksille.

Tempo avustus

Voit esimerkiksi testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja kartoittaa kysyntää uudella markkinalla. Rahoituksen määrä on enintään 50 000 € ja kattaa 75 % projektin budjetista. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse
maksaa takaisin. Lue lisää Temposta

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on tarkoitettu yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea, jonka kehittämiseen tarvitaan ulkopuolista osaamista. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv), ja siinä on 1000 € + alv omarahoitusosuus. Lue lisää Innovaatiosetelistä.

Market Explorer

Market Explorer -rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudelle vientimarkkinalle. Rahoitus on tarkoitettu ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10 000 € ja se kattaa 50 % asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Lue lisää Market Explorerista.

Talent Explorer

Talent Explorer -rahoituksella voit palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitettavan projektin koko voi olla enintään 40 000 €, josta Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä voi olla enintään 20 000 €. Lue lisää Talent Explorerista.

Tutkimus- ja kehitysrahoitus

Nopeuta tuotekehitystä, uudista ja kehitä tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Business Finlandin laina soveltuu pilotointiin ja tuotekehitykseen, joka on lähellä kaupallistamista. Avustuksella rahoitamme yritysten tutkimusprojekteja, joissa pääpaino on uuden osaamisen luomisessa. Lue lisää tutkimus- ja kehitysrahoituksesta.

Kansainvälistymisen neuvontapalvelut

Business Finlandin asiantuntijat Suomessa ja maailmalla neuvovat startup-yrityksiä. Tyypillisiä aiheita ovat:

 • Tuotevalikoiman lokalisointi
 • Markkinoille menon strategia ja -suunnitelma
 • Paikallinen sopimus- ja neuvottelukulttuuri
 • Asiantuntijan löytäminen
 • Markkinakohtainen tieto

Lue lisää kansainvälistymisen neuvontapalveluista.

Markkinatietoa ja verkostoja

Business Finlandilla on ohjelmia jotka keskittyvät tiettyyn teemaan tai toimialaan ja tarjoavat yrityksille tietoa ja kontakteja tältä toimialalta. Ohjelmat auttavat yrityksiä parantamaan kilpailukykyään ja löytämään uusia markkinoita tuotteilleen. Ohjelmia on käynnissä monilla eri aloilla mm. cleantech, bio- ja kiertotalous, digitalisaatio, kuluttajasektori sekä terveys ja hyvinvointi.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Networkillä on asiantuntijoita 60 eri kohdemaassa, ja se tarjoaa maksuttomia kansainvälistymispalveluita eurooppalaisille yrityksille. Lue lisää Enterprise Europe Networkistä.

Kiihdyttämöt ulkomailla

Hyödynnä ulkomaisten kiihdyttämöiden palveluja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisessä. Osallistumalla kiihdyttämöohjelmaan voit nopeuttaa markkinoille menoa, validoida asiakastarvetta ja rakentaa bisnestä kohdemarkkinalla. Lue lisää kiihdyttämöistä.

Business Finland rahoitus

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Ketkä voivat saada rahoitusta?

Suomessa toimivat, teknologiaansa kehittävät pienet ja keskisuuret tai suuret yritykset ja yhteisöt.

Mihin rahoitusta myönnetään?
Tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, joka parantaa kilpailuetua, uudistaa tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja sekä nopeuttaa innovaatioiden kaupallistamista. Rahoituksella voi myös hankkia tietoa uusista kohdemarkkinoista, saada palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja varmistaa uuden ratkaisun kysyntää.

Rahoituspalvelut

 • Pääosin tuotekehitysavustusta saa tutkimuksellisiin projekteihin, jotka luovat pohjaa tuotteiden ja palvelujen kehittämiselle. Tuotekehitysavustusta saa myös projekteja valmisteleviin esiselvityksiin.
 • Messuavustus kansainvälisille messuille
 • Liiketoimintakonseptin testaus
 • Uusien markkinoiden etsiminen tai avaus
 • Asiantuntijapalveluihin
 • Laina kehitys- ja pilotointiprojekteihin 50 - 70 % kokonaiskustannuksista. Laina-aika jopa 10 vuotta.

Lue lisää www.businessfinland.fi