Vähittäis- ja tukkukauppa ostavat valmiita tuotteita, joiden ostohintaan lisätään myyntikate ja myydään eteenpäin. Myyntikatteella maksetaan yrityksen toiminnasta syntyvät välilliset kustannukset eli palkat, vuokrat, sähköt, vakuutukset jne. Kaupassa ainoita välittömiä kustannuksia ovat tavarakustannukset.

Seuraavalla laskentaohjelmalla voit hinnoitella eriä tai tuotteita:

Myyntikate
Myyntikatteen laskentaa käytetään yleisesti kaupan alalla. Myyntikate vaihtelee suuresti aloittain. Mitä suuremmat kulut, sitä enemmän tarvitaan rahaa eli katetta. Tästä johtuu mm. verkkokauppojen matalammat hinnat, sillä ne pystyvät toimimaan halvemmissa toimitiloissa ja toimittavat usein tavaran suoraan tukkurin/valmistajan varastosta. Markettien ja ketjujen halvemmat hinnat taas johtuvat pienemmästä sisäänostohinnasta. Kalliissa tuotteissa pitkät myyntiajat syövät myyntikatetta, sillä rahoituskulut nakertavat katetta esim. auto- ja konekauppa. Vähittäiskaupassa myyntikatetta syö myös hävikki. Sitä aiheuttavat myymälävarkaudet, tavaran rikkoontuminen tai tuoretavarassa myyntipäivän ylittyminen. Hävikin määrä voi helposti olla 4 % koko myynnistä. Hävikki on otettava mukaan myyntihintaa määritettäessä.

Vältä yleistä virhettä katelaskennassa, JAA ÄLÄ KERRO!
Esimerkki 35 prosentin myyntikate 100 eurosta:
Oikea laskutapa on 100 € /(100 – 35) x 100 = 153,85 €.
Väärä laskutapa on 100 € x 1,35 = 135 €. Katteeksi tulee vain 26 %.

Esimerkkejä toteutuneista myyntikateprosenteista:

  • Autokauppa 20 - 25 %
  • Kodintekniikka noin 20 %
  • Tukkukauppa noin 28 %
  • Vähittäiskauppa noin 29 %
  • Päivittäistavarakauppa 26 - 28 %
  • Vaatekauppa 30 %

Huom! Hinnoittelussa myyntikateprosentti pitää olla toteutunutta suurempi. Esim. vaatekaupassa 55 - 60 %, sillä käytännössä osa tuotteista myydään alennuksella, tuotteesta tulee reklamaatioita ja hävikkiä (myymälävarkaudet, tuotteen rikkoontuminen tai likaantuminen). Lopullinen myyntikateprosentti pitäisi jäädä vähintään 30 prosenttiin.

Myyntikate lasketaan seuraavasti:

Myyntikateprosentti lasketaan seuraavasti